PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

Osobnosti Konzervativní strany

Detaily Mgr. Dan Drápal:

Jméno a příjmení: Mgr. Dan Drápal
Funkce: do r. 2006 člen Generální rady Konzervativní strany, bývalý šéfredaktor Konzervativních listů, dnes člen KDU-ČSL
Email:
Web:
Foto:
Životopis:

Narodil jsem se v roce 1949. V letech 1967-1972 jsem vystudoval evangelickou bohosloveckou fakultu J. A. Komenského v Praze. Pro politickou angažovanost v roce 1968 mi byl upírán tzv. „státní souhlas k výkonu duchovenského povolání“; proto jsem se několik let živil jako topič.

1. 3. 1977 jsem se stal vikářem tehdy nejmenšího pražského evangelického sboru v Praze 7 – Holešovicích. O rok později jsem prožil osobní setkání s Bohem a obrácení. O několik měsíců později jsem prožil křest v Duchu svatém. Následoval explozivní růst sboru. V polovině osmdesátých let už byl tento sbor největším z pražských sborů, měřeno účastí na shromážděních a finanční obětavostí. O sbor projevovala stále větší zájem Státní bezpečnost. Dostávali jsme se rovněž do napětí s denominací, jejíž jsme byli členy (Českobratrská církev evangelická).

Po sametové revoluci jsme se od evangelické církve pokojně a po klidné dohodě oddělili (troufám si tvrdit, že tento rozchod byl snad nejinteligentnějším „církevním“ rozchodem v moderních českých dějinách) a vytvořili jsme Křesťanská společenství. Ta se podařilo po mnohaletém úsilí zaregistrovat jako samostatnou církev. Stal jsem se jejím prvním seniorem.

V roce 2004 jsem na tuto funkci rezignoval a věnuji se jednak překladu Písma, jednak publicistice.

Již dříve jsem napsal řadu knížek a spisků:
Hledání a jistota (1990, druhé vydání 1997),
Krutý Bůh? (anglicky Cruel God?)
Křest – jablko sváru?
Církev a budoucí pronásledování (1993)
Will We Survive Western Missionaries?
Manželství a mnoho otázek kolem něj
Budování sboru
Příručka pro četbu Písma
Bible, okultismus a politika
Emancipace žen v církvi?
Apoštolská služba
Články seznam

Zpět