PODPORUJEME

Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Podpořte nás prosím, také se vás může týkat vyvlastnění

Vyvlastnění pozemků


bezkomunistu.cz

BezKomunistu.cz


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


V.O.R.P.

Výbor na obranu rodičovských práv


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

Osobnosti Konzervativní strany

Detaily Mgr. Dan Drápal:

Jméno a příjmení: Mgr. Dan Drápal
Funkce: do r. 2006 člen Generální rady Konzervativní strany, nyní nestraník, bývalý šéfredaktor Konzervativních listů
Email:
Web:
Foto:
Životopis:

Narodil jsem se v roce 1949. V letech 1967-1972 jsem vystudoval evangelickou bohosloveckou fakultu J. A. Komenského v Praze. Pro politickou angažovanost v roce 1968 mi byl upírán tzv. „státní souhlas k výkonu duchovenského povolání“; proto jsem se několik let živil jako topič.

1. 3. 1977 jsem se stal vikářem tehdy nejmenšího pražského evangelického sboru v Praze 7 – Holešovicích. O rok později jsem prožil osobní setkání s Bohem a obrácení. O několik měsíců později jsem prožil křest v Duchu svatém. Následoval explozivní růst sboru. V polovině osmdesátých let už byl tento sbor největším z pražských sborů, měřeno účastí na shromážděních a finanční obětavostí. O sbor projevovala stále větší zájem Státní bezpečnost. Dostávali jsme se rovněž do napětí s denominací, jejíž jsme byli členy (Českobratrská církev evangelická).

Po sametové revoluci jsme se od evangelické církve pokojně a po klidné dohodě oddělili (troufám si tvrdit, že tento rozchod byl snad nejinteligentnějším „církevním“ rozchodem v moderních českých dějinách) a vytvořili jsme Křesťanská společenství. Ta se podařilo po mnohaletém úsilí zaregistrovat jako samostatnou církev. Stal jsem se jejím prvním seniorem.

V roce 2004 jsem na tuto funkci rezignoval a věnuji se jednak překladu Písma, jednak publicistice.

Již dříve jsem napsal řadu knížek a spisků:
Hledání a jistota (1990, druhé vydání 1997),
Krutý Bůh? (anglicky Cruel God?)
Křest – jablko sváru?
Církev a budoucí pronásledování (1993)
Will We Survive Western Missionaries?
Manželství a mnoho otázek kolem něj
Budování sboru
Příručka pro četbu Písma
Bible, okultismus a politika
Emancipace žen v církvi?
Apoštolská služba
Články seznam

Zpět