PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

Jak lze vstoupit do Konzervativní strany

Členem Strany může být jen bezúhonný občan starší osmnácti let, který není členem jiné politické strany nebo politického hnutí.

Přihlášku (zde ve formátu DOCzde ve formátu PDF) za člena Strany, jejíž nedílnou součástí je Konservativní smlouva, podává občan Předsednictvu místního/městského sdružení Strany (MS), podle místa svého trvalého bydliště (tedy k tomu MS, které je jeho trvalému bydlišti nejblíže). MS přihlášku na svém nejbližším jednání (nejlépe za účasti uchazeče) projedná a doporučí či nedoporučí přijetí. Se svým stanoviskem MS postoupí přihlášku předsedovi Strany.

Členství ve Straně vzniká registrací přihlášky občana za člena Strany Předsednictvem Strany. Strana může registraci přihlášky odmítnout. Toto odmítnutí se případně děje formou odmítnutí předsedy Strany podepsat s uchazečem předloženou Konservativní smlouvu. Proti takovému odmítnutí se lze odvolat ke Smírčímu soudu Strany.

Registrovaná přihláška zůstává v evidenci Předsednictva, její kopie příslušnému MS. Nový člen je v okamžiku vzniku členství příslušný k tomu MS, u kterého podával svoji přihlášku.

Podepsaná Konservativní smlouva náleží členovi a je dokladem jeho členství v Konzervativní straně.

Kontaktní formulář - zájem o členství