PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

Často kladené otázky (FAQ)

I. Technické otázky

II. Otázky na činnost

III. Otázky na názorovou orientaci

 

Slovo úvodem

 

Vážený čtenáři,

 

předkládáme Vám sadu otázek a odpovědí, od kterých si slibujeme, že by mohly dobře přiblížit názory a činnost Konzervativní strany. Snažili jsme se vybrat takové otázky a formulovat je tak, aby byly reprezentovány problémy, o které veřejnost jeví skutečný zájem. Některé otázky samozřejmě časem „zastarají", ponecháme je však, ať lze kdykoli zjistit, jak jsme se k dané věci vyjádřili. Na druhé straně se budeme pokoušet - i na základě Vašich podnětů - aktuálně doplňovat otázky nové.

Mohli bychom každé otázce přiřadit i jakousi „váhu" - tedy míru důležitosti, kterou jí my sami přisuzujeme. Ale od toho záměru jsme upustili, abychom celou věc nekomplikovali. V našich očích však skutečně jednotlivé otázky mají různě velký význam a na vyzvání rádi sdělíme jaký...

Nečekejte prosím, že na všechny otázky naleznete takovou naši odpověď, kterou za správnou považujete Vy. Ani v Konzervativní straně pravděpodobně není jediný člen, který by za sebe na všechny otázky odpověděl právě tak, jak to najdete tady. Proto se, prosím, nedomnívejte, že pokud si na některé z otázek odpovíte jinak než Vám nabízíme my, jste vyloučen ze spolupráce s Konzervativní stranou. I my uvnitř máme různé názory a každá odpověď reprezentuje názor většiny, nikoli všech. Na druhé straně nelze zastírat, že Konzervativní strana je společenstvím lidí, z nichž každý na většinu předestřených otázek odpovídá právě tak.

Samozřejmě Vám, v případě Vašeho hlubšího zájmu, nabízíme i podrobnější zdůvodnění a rozvedení našich odpovědí (tyto budou doplňovány postupně). To je příležitost k diskusi - zejména pokud se Vaše odpověď v daném případě liší od té naší. O správnosti našich odpovědí jsme přesvědčeni, nicméně neznáme a ani nemůžeme znát všechna fakta, všechny argumenty. Praktikujeme zásadu, že v každém sporu jde v první řadě o pravdu, že má panovat argument nad argumentem a nikoli vůle nad vůlí. Proto se velmi rádi dozvíme důvody Vašeho nesouhlasu s tou kterou naší odpovědí.

Pokud Vás tedy zde předložené zaujme, neváhejte nás kontaktovat. Věříme, že právě v uvedení konzervativní politiky do reálného života je hlavní naděje na ozdravení poměrů nejen v naší vlasti, ale na Západě obecně. Chceme být součástí takového reformního procesu; chceme se ze všech svých sil podílet na jeho inicializaci. Aby těch sil bylo víc, potřebujeme každou hlavu i ruku - tedy i tu Vaši...

 

 

31. března 2007

 

Předsednictvo Konzervativní strany