PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

Osobnosti Konzervativní strany

Detaily RNDr. Svatopluk Kalužík:

Jméno a příjmení: RNDr. Svatopluk Kalužík
Funkce: v letech 2003 - 2006 místopředseda Konzervativní strany, předseda MS Konzervativní strany Brno
Email: msbrno@konzervativnistrana.cz
Web:
Foto:
Životopis:

Narodil jsem se 6. dubna 1944. V roce 1961 jsem maturoval na tehdejší jedenáctileté střední škole ve Znojmě a byl přijat na MFF UK v Praze.

V roce 1962 jsem byl souzen (upuštěno od potrestání) a vyloučen ze studia pro účast na Majáles.

Pracoval jsem rok jako pomocný dělník v podniku Fruta Znojmo a v roce 1963 až 1965 absolvoval základní vojenskou službu.

V roce 1965 jsem byl přijat na Přírodovědeckou fakultu UJEP Brno (nyní MU Brno) obor matematická analýza. Studium jsem ukončil státními zkouškami v roce 1970.

V roce 1968 až 1969 jsem byl "presidentem Spolku posluchačů přírodovědecké fakulty" a odsouzen v roce 1969 k trestu odnětí svobody na devět měsíců podmíněně na tři roky za urážku socialistického státu a jeho představitele.

Od roku 1970 do roku 1984 jsem pracoval v Hydroprojektu o.z. Brno jako programátor analytik. Vedle řady technických výpočtů (metoda konečných prvků) bylo mou povinností tvorba a údržba systému řízení podniku.

V roce 1982 jsem složil rigorózní zkoušky a získal titul RNDr. v oboru Teoretická kybernetika a matematická informatika a teorie systémů.

Od roku 1985 do roku 1990 jsem pracoval jako vedoucí oddělení pro racionalizaci a řízení výrobních podniků v podniku INPRO. Byl jsem hlavním projektantem a spoluautorem řady nejen studií ale i projektů a realizací systémů řízení.

Od roku 1990 jsem pracovníkem na Živnostenský list a věnuji se vývoji a aplikaci systémů řízení výroby a obchodu (v praktickém používání).

V roce 1991 až 1993 jsem byl vyškolen a přednášel pro Mrs Harwey ve specielních kurzech Marketing a management.

V roce 1994 až 1997 jsem byl zaměstnán v a. s. AMIS a věnoval se systémům řízení nemocnic.

Od roku 1992 do roku 1994 jsem byl členem zastupitelstva MČ Brno Střed (zvolen za OF) a předsedou finanční komise, od roku 1994 do roku 1998 členem zastupitelstva města Brna (zvolen za DEU) a předsedou komise městské informatiky a členem komise finanční, kontrolní a bytové.

Hlavním předmětem činnosti komise informatiky byl ISMB - Informační systém města Brna jehož vznik, vývoj a nasazení jsem jako předseda komise řídil a koordinoval. Tento systém byl dlouhou dobu v užívání (magistrát a 29 městských částí). Bohužel, neuskutečněným záměrem byla Metropolitní síť města Brna, jehož rozpracování jsem rovněž inicioval a koordinoval.

Od roku 1997 jsem členem IEEE Computer Society Offices.

Od roku 1997 jsem externím učitelem na fakultě informatiky MU Brno, kde přednáším obor Aplikační informační systémy.

Od roku 1998 do roku 2000jsem byl externím poradcem ředitele Fakultní nemocnice Brno Bohunice pro systémy řízení.

V letech 1996 až 1998 jsem byl členem správní rady VZP Brno město a členem správní rady Rómského musea.

Do roku 1993 bez politické příslušnosti, do roku 1995 členem Demokratické unie, do jara 2001 členem Pravého bloku, od jara 2001 členem Konzervativní strany.

Články seznam

Zpět