PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

O nás

Tyto stránky již brzo budou pouze archivní, na nové podobě se pracuje!

Konzervativní strana je pravicová politická strana hlásící se k odkazu západní křesťanské civilisace a k jejím universálně platným pravdám. Za svoji morální povinnost považuje boj proti totalitarismům 20. století, odmítá socialismus s jeho rovnostářstvím i vypjatý individualismus liberálů. Respektuje přirozené tradiční vazby člověka a existenci morálního řádu, který přesahuje každého z nás.

Konzervativní strana má osvědčené vzory v Konzervativní straně Velké Británie a v Republikánské straně USA. Je to tedy anglosaský demokratický konservatismus, který nás inspiruje a jehož principy a ideje jsou:

  • úcta k tradici a řešení problémů na základě praktických zkušeností a precedentů
  • uznání potřeby uvážených a nenásilných reforem
  • ochrana lidských práv v rovnováze s občanskými povinnostmi
  • rovnost před zákonem a úcta k zákonům
  • právo usilovat o osobní štěstí a prosperitu a nezadatelné právo na vlastnictví
  • vzájemná úcta a loajalita občana a státu
  • skepse k utopiím, ideologiím, politickému experimentování a sociálnímu inženýrství
  • poznání, že člověk je morálně nedokonalý, proto musí být zákony a instituce moci utvářeny tak, aby brzdily účinky nemorálního, nepoctivého nebo neetického jednání a zvýhodňovaly správné chování před nesprávným.

Konservatismus je zejména postoj, založený na zkušenostech, prověřený minulostí, použitelný v přítomnosti a užitečný i pro budoucnost. Uvedenými zásadami se řídili nejvýznamnější politikové Anglie a Ameriky a převážná většina jejích obyvatel. Právě proto dosáhly tyto země největšího hospodářského i kulturního rozkvětu a měly hlavní podíl na vítězství demokracie nad totalitou jak nacistickou, tak komunistickou.

Konzervativní strana je přesvědčena, že pokud se budeme řídit těmito zásadami, je i Česká republika schopna dospět ke skutečné demokracii, vládě zákona, bezpečnosti, prosperitě a svobodě hledat své štěstí pro všechny občany, vědomé si i vlastní zodpovědnosti za osudy své, svých rodin i svého státu.

Konzervativní strana působí na naší politické scéně již od roku 1990, v roce 2001 se s ní sloučila Strana konzervativní smlouvy (SKS), a tím se stala základním dokumentem Konzervativní strany Konservativní smlouva.

Nyní má několik desítek členů a působí zejména v Praze, ve Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. V ostatních krajích jsou jednotliví členové, kteří tam netvoří místní sdružení.

Předsedou Konzervativní strany je Jan Kubalčík.

Politickou stranu chápeme jako společenství, které sjednocují myšlenky a nikoli zájmy. Dominují-li ve společnosti třídy, znamená to, že dominují jejich zájmy. Strana se řídí principy a schopností obětovat své zájmy těmto principům. Je školou sebezapření. Strana, která neobětuje moc principům, jen politikaří. Strana není ani tak silná svým počtem nebo vlivem, ale spíše energií myšlenek, které reprezentuje, a věrností svých členů těmto myšlenkám. V tomto pojetí není strana ani tak skupinou lidí jako souborem myšlenek a ideálních cílů. Její důležitost a hodnota je především v tom, že konstituuje svobodu vytvářením prostoru pro svobodu projevu a tím, že vychází z principů, které jasně odlišuje od účelu. Vlády, ve kterých zasedají představitelé takovéto strany, nejlépe zajišťují pokrok a zároveň kontinuitu, brání stagnaci a brání revoluci. Konflikty zájmů a sil ve společnosti se tak přenášejí na konflikty mezi stranami, na konflikty mezi principy.