PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

23.02.2021

Autor: Jan Kubalčík

Zhoubný odkaz „Vítězného února"

Konzervativní strana shledává „Vítězný únor" jako událost, jíž negativně pociťujeme i v současnosti.


Uplynulé tři dekády přinesly mnoho dobrého. Svoboda, kterou jsme z větší části obdrželi bez vlastního přičinění, pochopitelně přinesla své plody; v první řadě v podobě osobních svobod - svobody víry a vyznání, svědomí, slova a shromažďování, soukromého podnikání,... Ty byly základem obnovení politické plurality, vzkříšení občanské společnosti, možnosti cestovat. Nejvýraznějšími politickými úspěchy bylo přijetí Ústavy České republiky a vstup ČR do NATO a EU, které (přes nespornou kontroverznost řady agend, které EU podporuje...) symbolizují návrat našeho společenství domů, na Západ. To vše bylo dosaženo navzdory postkomunistickým „elitám", kterým se postupně podařilo prosadit názor, že antikomunismus je přežitkem. Pravý opak je však pravdou.

S aktivní podporou prolhaného presidenta je u moci vláda v čele s premiérem - nomenklaturním kádrem KSČ, miliardářem v nebývalém konfliktu zájmů neobtěžujícím se věrohodným vysvětlením původu svého počátečního kapitálu, dle dostupných záznamů konfidentem zločinné Státní bezpečnosti. Komunistická strana, na jejíž podpoře je tato vláda závislá, využívá své pozice, aby ze všech sil poškozovala zájmy země. Zatím posledním výsledkem těchto snah je snížení rozpočtu na obranu o 10 mld. Kč. Jde o hazardování se spojeneckými závazky naší země prostřednictvím otevřeného odporu vůči navýšení výdajů na obranu alespoň na nezbytná 2% HDP ročně.

Již téměř rok žijeme v důsledku čínského viru v nestandardních podmínkách. Řada svobod, které jsme po Listopadu 89 získali, je omezena. Umrtvení části hospodářských aktivit ničí zejména menší firmy, jejichž majitelé jim často obětovali podstatou část svých životů. Uzavření škol devastuje vzdělávání žáků a studentů - možná nenapravitelně. Kroky vlády jsou prezentovány tak, že hlavním či dokonce jediným kritériem musí být co nejdelší život co největšího počtu lidí, v praxi však vláda opakovaně selhává (jistě ne sama) v realizaci i těch opatření, která k takto definovanému cíli mají vést - naposledy v organizaci očkování.

Vedle té zdravotní či technické je tu však také politická stránka. President Zeman káže, jak nás v nouzi zachraňují dodávky zdravotnického materiálu z Číny - tedy od režimu, jehož počáteční přístup do značné míry naši dnešní situaci zapříčinil. Evropská unie s tímtéž represivním režimem na konci loňského roku uzavřela rozsáhlou investiční dohodu. Je tedy nezbytné důrazně oponovat hned na dvou frontách. V jak schizofrenním postavení se přitom naši přátelé svou vlastní vinou ocitají, je patrné např. z výstavby plynovodu Nord Stream 2. Jak věrohodně a účinně se lze nyní zasazovat o dodržování lidských práv v Rusku v souvislosti s vězněním A. Navalného a s násilným potlačováním demonstrací na jeho podporu?

Pandemie čínského viru by tak každopádně neměla totálně zastínit všechny ostatní politické a společenské otázky. Konzervativní strana vyzývá představitele demokratických politických stran, aby přestali bagatelizovat rizika plynoucí z nelegální, kulturně nekompatibilní (povětšinou islámské) imigrace do zemí Západu a vzali obavy občanů vážně. Svým povýšeným a přehlíživým postojem k této otázce, stejně jako konformním, „politicky korektním" přitakáváním řadě kroků, které směřují k převýchově společnosti a jsou namířeny proti dané a neměnné lidské přirozenosti (Istanbulská úmluva, homosexuální „manželství",...) či proti svobodě (slova, podnikání,...), vhánějí mnozí demokratičtí politici voliče do náruče těch, kteří se neohlížejí na realistický popis rizik, ale naopak se snaží lživým přeháněním vyvolat ve veřejnosti co nejvíce strachu. To se jim zjevně velmi dobře daří. Takto pojatý populismus využívají k získání vlivu, který však hodlají uplatnit k dosažení zcela jiných cílů.

Konzervativní strana uctí památku obětí komunistické diktatury 25. února v 17:00 hod. položením věnce u pomníku tří odbojů na ulici Rooseveltově v Brně a paralelně ve stejnou dobu u pomníku obětem komunismu v ulici Újezd 420/14 na Malé Straně v Praze. Zveme každého, aby se k nám připojil.

 

Za Konzervativní stranu

 

Jan Kubalčík

předseda

23. února 2021