PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

Volební program A5 v PDF | Volební program A4-sešit v PDF pro tisk


Jsme moderní pravicová strana hájící demokracii, svobodu a řád, tedy základní hodnoty západní civilizace.

Proto považujeme za nutné bojovat proti totalitním ideologiím, nacismu, komunismu, fundamentalistickému islamismu a radikálnímu ekologismu.

Jsme zastánci parlamentní demokracie s volnou soutěží politických stran a prostorem pro realizaci jednotlivce.

Proto odmítáme socialismus s jeho kolektivistickou iluzí, že štěstí a blahobyt lze zajistit stále rostoucí mocí státu.

Jsme pro návrat slušnosti a morálky do společnosti. Naším spojencem je každý pracovitý, sebevědomý, zodpovědný člověk bez rozdílu sociálního postavení, vzdělání, rasy, víry, národnosti nebo pohlaví.

Proto odporujeme egoismu a mravnímu relativismu, rasismu a antisemitismu.

Našimi politickými vzory jsou Ronald Reagan a Margaret Thatcherová. Za naše národní vzory považujeme všechny bojovníky proti útlaku, jakými byli členové odbojové skupiny Balabán - Mašín - Morávek v období nacismu, skupina bratří Mašínů, Pavel Wonka a Vladimír Hučín v době komunismu. Posledně jmenovaný ve svém odporu proti komunistickým praktikám pokračuje i v současnosti. Všichni tito lidé neustupovali zlu, jasně jej pojmenovávali a aktivně proti němu bojovali. To je i naší mravní povinností.


Chceme zabránit

 • korupci na všech úrovních politického, hospodářského a společenského života,
 • stále se zvyšujícímu zadlužování České republiky,
 • zneužívání a plošnému přiznávání sociálních dávek,
 • zhroucení zdravotního, důchodového a sociálního systému,
 • trvání stavu, kdy majitel půdy je v podřízeném postavení k nájemci,
 • změně volebního zákona, která by vedla k vládě jedné nebo dvou sobě stále více podobných stran,
 • účelovým změnám Ústavy podle momentálních potřeb vládnoucích stran,
 • neustále se zvětšujícímu zasahování Evropské unie do právního řádu České republiky.

 


Budeme prosazovat

 • vymahatelnost práva bez ohledu na postavení jednotlivců, kteří se práva domáhají nebo kteří ho porušili, s cílem dosáhnout společenské povědomí, že nezákonnost se nevyplácí a po zločinu následuje rychlý a spravedlivý trest,
 • vytvoření nebyrokratického a nekorupčního prostředí pro podporu malého a středního podnikání s minimálními zásahy státu a s jasným právním rámcem; prosadíme podstatné snížení, a zároveň zkvalitnění státní byrokracie a podstatné snížení počtu zákonů a vyhlášek tak, aby se v nich občan mohl orientovat a striktně je dodržovat,
 • posílení postavení rodiny, občanských sdružení a obcí; tomu přizpůsobit daňovou a sociální politiku; od daně z příjmu budou osvobozeni všichni občané s příjmem do 15000,- Kč měsíčně a bude zavedena rovná sazba daně z částky přesahující tento nezdanitelný základ, budou odstraněny daňové výjimky a všechny demotivující daně a poplatky (daň dědická, darovací, daň z převodu nemovitostí,...) a bude změněn zákon o rozpočtovém určení daní tak, aby daňový výnos zajistil provoz a základní investice obcí s cílem minimalizovat jejich závislost na dotačních programech a motivovat je k podpoře místního podnikání,
 • nedotknutelnost soukromého vlastnictví s výjimkou majetku získaného nezákonnou cestou,
 • vrácení protiprávně zadržovaných majetků jejich původním majitelům, ať jsou to jednotlivci, spolky nebo církve,
 • potrestání nepromlčených zločinů komunistického režimu a morální odsouzení tohoto režimu včetně zákazu jeho propagace,
 • důsledné vyšetření porevolučních finančních a hospodářských zločinů včetně korupce na všech úrovních, a jejich potrestání,
 • posílení postavení České republiky v rámci Evropské unie suverénních států; posílení transatlantických vazeb.

 


Kandidujeme ve volbách do Poslanecké sněmovny, protože:

 • chceme vrátit politice její skutečný smysl - tedy střet idejí a službu lidem,
 • chceme obnovit důvěru v politiku a politiky,
 • chceme vrátit lidem víru ve slušnou budoucnost v zemi, vážící si své minulosti, své kultury, přírody a nás, svých občanů.

 

Žádný hlas není zbytečný, žádný hlas nepropadá!

 

 • Odevzdáte-li jakýkoliv platný hlas, získá Váš volební obvod šanci na více mandátů. I když nepřekoná Vámi volená strana 5% hranici, přispějete k tomu, že z Vašeho volebního obvodu bude v Poslanecké sněmovně více poslanců.
 • Nejdete-li k volbám, není to vyjádření nesouhlasu ani jiný protest. Je to hlas vyjadřující, že Vám je lhostejné, že tu budou opět vládnout lidé podobní těm, kteří zde vládli před rokem 1989, a že rozhodnutí, zda tomu tak bude, necháváte na ostatních.

 

Pokud jste, vážení občané, očekávali lákavé sliby o snadném dosažení blahobytu pro všechny, pak jste asi zklamáni. Pokud jste ale rozhodnuti sami vzít do rukou svůj osud, nabízíme Vám pomoc na Vaší - naší cestě ke slušné, spravedlivé, konzervativní budoucnosti.

 

Náš velký spoluobčan Tomáš Baťa v roce 1932, v době skutečné krize, řekl:

Příčinou krize je především morální bída. ... hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek je možno sanovat penězi.

Hrozím se důsledku tohoto omylu.

Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Je třeba překonat krizi důvěry; technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.

Zdají se Vám dávná, konzervativní slova dnešní, správně hodnotící i současnou situaci a nalézající východisko z ní?

Konzervatismus je řešením, konzervatismus je aktuální!