PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

04.09.2011

Autor: František Kopečný

Mašíni...

Nacistický koncentrák měl svůj pravzor v gulagu.


Musím se ozvat ke článkům, které znevažují činnost Mašínů a spol. Nelze se ale ani moc divit, že národ vypadá, jak to dobře tyto články prezentují. V nedávné minulosti přišel o svoji elitu. Po několika vlnách emigrace v létech 1939, 1948, 1968 + celá normalizace a v nacistických a komunistických koncentrácích přišel o její velkou část. Ti „nebožáci" (nechci používat to zprofanované slovo hrdinové), kteří byli jak v nacistických, tak komunistických lágrech, jednoznačně klasifikují ty naše komunistické jako horší. Mnoho nocí jsem nemohl spát po návštěvě Osvětimy. Teprve tam jsem se dověděl, že to, co mne tak vyděsilo, byla věrná kopie z gulagů. Tam nemuseli používat plyn, protože zima, hlad a vysilující práce přišla zadarmo a obětí bylo také daleko více. Ty hrůzy se pak přenesly do našich komunistických kriminálů. Asi přece jen vložím:

Statistika komunistických zločinů

27 000 = osoby odsouzené státním soudem v letech 1948 - 1952

70 000 = osoby odsouzené obecnými soudy v letech 1953 -1989

35 000 = odsouzení anebo internovaní rolníci

15 000 = odsouzení anebo internovaní řemeslníci a maloobchodníci

186 000 = osoby v táborech nucených prací (TNP)

118 000 = osoby v pomocných technických praporech (PTP)

15 726 ve věznicích a táborech zemřelo, nebo jinak násilně přišlo o život

238 popraveno

7 000 v poúnorových čistkách vyloučení vysokoškoláci se zákazem studia

4 000 propuštěno ze závodu za neúčast na generální stávce v únoru 1948 (pouze dělníků)

400 000 emigrační vlna po únoru 1948

450 000 emigrační vlna po srpnu 1968

500 000 bylo postiženo masovými čistkami (vyřazeni z veřejného života s označením politicky nespolehliví) od r. 1948 do roku 1989

Patří sem i ty nebohé rodiny postižených!

Také by se nemělo zapomenout na činnost komunistů od roku 1939 do napadení Sovětského svazu.

Jo, holt, když se kácí les, tak létají třísky. Milí autoři, víte, za co přinesli oběť naprosto nevinní lidé? Za naši svobodu, které si nedovedeme ani vážit a už vůbec ne žít. K čemu sloužilo komunistické běsnění? Proč si nemohli nejen Mašíni, ale i ostatní koupit jízdenku a jet? Proč několik generací nemohlo poznávat svět? Kdo „vyl s vlky" asi devizák dostal, pravda. Proč se náš stát na světovém žebříčku dostával trvale níž a níž a tu pečeť třeba ve formě korupce nese dál a opět na světovém žebříčku klesá níž a níž? Atd. Vůbec se té naší šlamastice a zaostalosti nedivím. Ve straně byl každý desátý a připočteme-li ještě jejich rodiny a masivní propagandu... Komunisté přece nebyli vrazi, vždyť přece budovali ráj na zemi. Díky Bohu, jsme se jej nedožili, jako Severokorejci. Tak nesu aspoň trošku do mlýna.