PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

27.04.2009
Kategorie: Bezpečnost, Hučín

Autor: Vladimír Hučín

Zpravodajské intriky kolem extrémismu a bývalý představitel Ku Klux Klanu David Duka v Praze

Měříme dvojím metrem...


Je tomu 16 let, když byl v Přerově v nočních hodinách zhanoben v r. 1993 v květnu místní židovský hřbitov. Desítky hrobů byly tenkrát výrazně pomalovány nacistickými symboly a vyšetřování tohoto případu, vedené bývalými soudruhy esenbáky z Okr. ředitelství PČR Přerov, vedlo k místní skinheadské organizaci, zvané Vlastenecká liga. V té době bylo známé, že do okruhu mých přátel patří i někteří členové z Vlastenecké ligy, která byla řazena mezi tzv. umírněné. Já osobně jsem na tomto případu jako důstojník BIS řadu let pracoval a operativní cestou na počátku tohoto šetření jsem se postupně dozvídal, že důvodně podezřelí jsou právě členové a sympatizanti Vlastenecké ligy. I já jsem částečně na několik dní podlehl názoru bývalých esenbáků, že za zhanobením přerovského židovského hřbitova jsou osoby z prostředí Vlastenecké ligy.

V té době se v Přerově v hotelu Strojař uskutečnil sjezd Vlastenecké ligy za účasti zpěváka Daniela Landy. Samozřejmě, že tato akce byla BIS monitorována v rámci mnou vedené akce s kr. názvem "Lípa" a to i v souvislosti se zhanobením místního židovského hřbitova.

Moji přátelé z Vlastenecké Ligy byli rozhořčeni z toho, že jsou podezíráni z výše uvedené trestné činnosti.Tato situace uvnitř přerovské pobočky Vlastenecké ligy vyvolala ale naprosto originální reakci. Desítky členů této skinhedské organizace začaly po dobu dvou dnů čistit náhrobky židovského hřbitova od hanlivých antisemických nápisů a to i za přítomnosti sdělovacích prostředků. Za několik měsíců se mi za pomocí mé početné agenturní sítě podařilo získat několik významných indicií, že za zhanobením židovského hřbitova nestojí členové nějaké skinheadské organizace včetně Vlastenecké ligy, ale osoby z řad nesmiřitelných a nepolepšitelných členů KSČm a bývalé StB Přerov v čele s kpt. Zdeňkem Vincentem a dalšími členy KSČM.

Když jsem své operativní poznatky sdělil tehdejšímu gesčnímu řediteli BIS plk. Janu Princovi, tak ten mi pohotově začal vysvětlovat, že nemohu operativně zasahovat do prostředí KSČM a své poučování zdůvodnil mimo jiné i tím, že nejsem zcela rehabilitován ze svých zbytkových trestů, které mi byly komunistickými soudy před listopadem 1989 uloženy (zcela rehabilitován jsem byl až Ústavním soudem v r. 2006).

 

Plk. Jan Princ věděl, že je naprosto nezpůsobilý vykonávat vedoucí funkci v BIS a z tohoto důvodu se obával, že mé "protikomunistické" počínání by na něj mohlo nějak upozornit. Zkrátka nechtěl mít problémy a za tímto účelem využil, či spíše zneužil mé nedořešené situace s tak zvanými zbytkovými tresty, které každou chvíli byly v komunistickém tisku předmětem mé dehonestace. Po tomto jeho opakovaném vyjádření jsem pochopil, že plk.Jan Princ je pouze všeho schopná figurka, krytá signováním Charty 77. Od té doby jsem se měl na pozoru, ale postupně jsem nadále získával konkrétní informace o tom, že zhanobení židovského hřbitova v Přerově je podlá zpravodajská hra bývalých členů StB, dnes členů KSČM s cílem obrátit podezření z pachatelství proti nevinným lidem, kteří se aktivně angažují proti komunistické ideologii. A to právě byli v daném případě členové a sympatizanti Vlastenecké ligy.

Na přelomu r. 1997-98 se BIS a další bezpečnostní složky staly rejdištěm a nástrojem nekalých zájmů ČSSD a já se tak stal nepohodlným.

Případ zhanobení přerovského židovského hřbitova již nebylo možno dokončit, neboť Inspekce BIS a zvláštní složky PČR se intenzivně začaly zajímat o moji agenturní síť a já za těchto neblahých okolností jsem musel nakonec v r. 2000 svazek s kr. názvem "Lípa" spolu s dalšími svazky ukončit a uložit na příkaz plk.Jana Prince, který se v závěru roku 2000 stal ředitelem TO BIS v Olomouci a to mimo jiné i z toho důvodu, aby pomohl připravit mé odstranění z BIS a následné mé zatčení.

Dne 24.dubna 2009 jsem se ráno se sdělovacích prostředků dozvěděl, že do ČR přijel bývalý představitel Ku Klux Klanu David Duka. Z večerních zpráv téhož dne jsem byl informován, že David Duka byl v Praze zatčen.

Je o mne známo, že nejsem v žádném případě sympatizantem Ku Klux Klanu a podobných organizací. Ovšem policejní zákrok proti Davidu Dukovi v Praze považuji za velmi podezřelou aktivitu BIS a dalších bezpečnostních složek.

Před nedávnem se v Praze opakovaně konal sjezd představitelů komunistických stran a organizací z několika států včetně těch, které doposud otevřeně vyznávají třídní boj a porušují základní lidská práva. Já osobně jsem proti tomuto mezinárodnímu komunistickému rojení v Praze s hrstkou svých statečných přátel veřejně protestoval a vyzýval PČR aby zakročila. Příslušníci PČR po mém podnětu pouze krčili rameny a odvolávali se na pokyny svých nadřízených - bývalých soudruhů. Tedy v tomto přístupu spatřuji velký rozdíl a ptám se proč má být na jedné straně občan USA David Duka v ČR zatýkán a na druhé straně je představitelům komunistické zločinecké ideologie u nás v Praze umožňováno naprosto beztrestné sněmování.

V závěru zde musím zdůraznit, že od počátku mého působení v kontrarozvědce (BIS) jsem před extrémismem varoval. Za to se mi dostalo po nástupu ČSSD propuštění z BIS, zatčení, uvěznění a řady let tajného souzení. Dnes tady píšu jako občan, který byl zproštěn veškerých obvinění. Ale na jak dlouho?

 

V Přerově dne 25. dubna 2009

 

Vladimír Hučín

tajemník NFAN