PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

21.06.2023

Autor: Konzervativní strana

Výzva k odmítnutí Istanbulské úmluvy

...výzva senátorům a poslancům


Vážené paní senátorky, vážené paní poslankyně, vážení páni senátoři, vážení páni poslanci,

dnes vláda České republiky schválila předložení Úmluvy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvy) k projednání a případné ratifikaci Parlamentem České republiky. Konzervativní strana považuje tento krok za zásadně chybný. Členům vlády jsme 15. května t.r. adresovali otevřený dopis, kde jsme je vyzvali k pravému opaku, tedy k odmítnutí této mezinárodní smlouvy, a připojili jsme příslušnou argumentaci. Na náš dopis jsme neobdrželi žádnou reakci. Za optimální bychom přitom považovali odvolání podpisu České republiky pod Istanbulskou úmluvou.

Důvody, které nás k tomu vedou, jsme tedy shrnuli ve zmíněném dopise a nebudeme je zde opakovat - otevřený dopis vládě ČR přikládáme.

Vážené paní senátorky, vážené paní poslankyně, vážení páni senátoři, vážení páni poslanci, odmítněte, prosím, ratifikaci Istanbulské úmluvy Parlamentem ČR.

S díky za čas, který budete věnovat našemu stanovisku a s přátelským pozdravem, za Konzervativní stranu

 

Jan Kubalčík

předseda

 

Příloha: Otevřený dopis Konzervativní strany vládě České republiky z 15.5.2023

 

Na vědomí: veřejnost, tisk