PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

25.05.2009

Autor: Konzervativní strana

Výzva 68

Otevřený dopis senátorům Senátu Parlamentu České republiky


V Praze, 25. května 2009

 

Vážené senátorky, vážení senátoři!

V přístích dnech máte rozhodnout o návrhu ústavního zákona o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tím má být vyřešena situace po vyslovení nedůvěry vládě expremiéra Topolánka. Navržený postup však, stejně jako v roce 1998, nerespektuje Ústavu České republiky. Ani jeden poslanec, ani jeden senátor, bez ohledu na to, z jaké je politické strany, však nebyl volen svými voliči proto, aby ukončil svůj mandát dříve, než to Ústava předepisuje. Naopak, každý, ať president, poslanec, nebo senátor, složil slib, že bude Ústavu dodržovat. Navržený postup pouze umožňuje, aby se síly, které dosáhly vyslovení nedůvěry vládě, vyhnuly své odpovědnosti a aby občané neměli možnost sledovat a řádně posoudit, jaké motivy je k tomuto kroku vedly a jaké jsou skutečné záměry iniciátorů této akce.

Připomínáme, že poté, co bylo stejně špatně postupováno v roce 1998, následovalo 8 let nezodpovědného prudkého zadlužování celé země. Opakování tohoto vývoje by bylo pro naši zemi zničující v každé situaci, v současnosti je však tato skutečnost umocněna aktuálním nepříznivým hospodářským vývojem. Ten si naopak naléhavě vyžaduje výjimečně odpovědný přístup.

Tvrdíme, že celé toto politické řešení včetně vyvolání předčasných voleb je špatné z hlediska úcty k právu, je příkladem jeho pozitivistického pojetí a hlavně je přímým návodem pro občany České republiky, jak právo obcházet. Máme tedy občanskou povinnost vyžadovat na politické elitě alespoň elementární dodržování zákonů. Dovolujeme si v této souvislosti připomenout Článek 68 Ústavy:

(1) Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně.

(2) Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.

(3) Vláda předstoupí do třiceti dnů po svém jmenování před Poslaneckou sněmovnu a požádá ji o vyslovení důvěry.

(4) Pokud nově jmenovaná vláda nezíská v Poslanecké sněmovně důvěru, postupuje se podle odstavce 2 a 3. Jestliže ani takto jmenovaná vláda nezíská důvěru Poslanecké sněmovny, jmenuje prezident republiky předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny.

(5) V ostatních případech prezident republiky jmenuje a odvolává na návrh předsedy vlády ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.

Paní senátorky a páni senátoři, vyzýváme vás tedy, respektujte Ústavu České republiky a odmítněte předložený návrh ústavního zákona.

 

Konzervativní strana

www.konzervativnistrana.cz

Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Martin Rejman.