PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

14.12.2010

Autor: Konzervativní strana

Volební systém – jeden z klíčů k rozumné budoucnosti

Otevřený dopis senátorům a poslancům Parlamentu ČR


Brno, 13. prosince 2010

Vážené senátorky, vážené poslankyně, vážení senátoři, vážení poslanci,

řada voleb, které v posledním půldruhém roce následovaly relativně rychle za sebou, byla ukončena nedávnými volbami komunálními. Jak víme, jsou na základě různých zkušeností zvažovány úpravy volebních zákonů. Rádi bychon nabídli vaší pozornosti naše poznatky a závěry, které jsme na jejich základě učinili.

Cílem úprav by měly být takové normy, že výsledný systém bude:

  • respektovat Ústavu;
  • stabilní;
  • zaručovat, že žádný odevzdaný hlas nepropadne, pokud si to volič nebude přát, a umožní volit osobnosti;
  • jednotný pro Poslaneckou sněmovnu, zastupitelstva krajů i obcí;
  • rozšiřovat volební právo a technicky zjednodušovat jeho využití;
  • omezit volební právo těch, kteří si jej nezaslouží a komplikovat „kupčení shlasy".

Nyní prosím dovolte, abychom jednotlivé body krátce rozvedli. I když jsme si vědomi, že praxe sama naštěstí odsunula takové úvahy do ústraní, předně zdůrazňujeme zachování poměrného systému volby do Poslanecké sněmovny. Nejsme odpůrci většinového systému jako takového - vidíme však, k čemu by vedla jeho aplikace dnes a tady: k umělé výrobě systému dvou stran, jejichž vláda by se jen málo lišila od vlády strany jediné. Přesně o to také v naší nedávné minulosti šlo.

Varujeme před překotnou změnou. Úprava by měla být taková, aby po každých volbách nevyžadovala další zásahy. Přijatý systém by měl vydržet desítky let.

Navrhujeme dvoukolový poměrný systém (viz přílohy). Právě takový systém umožní, aby výsledek voleb maximálně odrážel vůli voličů a přitom nesměřuje k fragmentaci sněmovny. Přitom takový způsob volby naprosto nevylučuje možnost preferovat jednotlivé kandidáty uvnitř volebních stran - tedy volit osobnosti. Vyhodnocení voleb by bylo následně poněkud složitější, ale jsme přesvědčeni, že o něco pozdější znalost konečných výsledků za to, že „žádný hlas nepropadne" a systém voliči umožní volit plně podle svého přání (a nikoli „nejmenší zlo"), rozhodně stojí.

Pokud by byl systém voleb do Poslanecké sněmovny a ostatních zastupitelstev totožný, dojde rychleji k jeho osvojení ze strany voličů. To je více než žádoucí opět pro to, aby byl minimalizován počet nedobrovolně propadných hlasů, v tomto případě z důvodu technické chyby.

Následující návrhy prosím chápejte jako náměty k zamyšlení. Jsme si vědomi jejich technických nedostatků. Nicméně jsme předsvědčeni, že tyto nedostatky jsou odstranitelné a principy, které jsou v našich návrzích obsaženy, jsou správné.

Dáváme znovu na zváženou rozšířit volební právo i na děti (s tím, že do jejich plnoletosti za ně volí jejich rodiče, resp. obecněji zákonní zástupci). Technické otázky s tím spojené jsou jistě řešitelné - např. na otázku který z rodičů by toto právo uplatňoval můžeme zvolit několik možností, např. u nejmladšího dítěte vždy matka a u dalších dětí se rodiče „střídají".

Dále považujeme za velmi žádoucí umožnit korespondenční volbu (přičemž s postupujícím rozvojem technologií je třeba do takových úvah zahrnout i volbu elektronickou...). V řadě vyspělých zemích tento způsob volby funguje zcela běžně již dlouhá léta (např. ve Spolkové republice Německo od roku 1957). Stačí se vhodně poučit. Poznamenejme také, že umožnění korespondenční volby je krokem k dodržování rozumné zásady, že každému občanu musí být umožněno odevzdat hlas pro něj nejdostupnějším způsobem. Konečně, korespondenčně bylo umožněno volit i milionu Iráčanů, kteří museli z různých důvodů uprchnout ze své země.

Shledáváme prospěšným zbavit na nějakou omezenou dobu (např. po dobu výkonu trestu) volebního práva každého, kdo byl pravomocně odsouzen za jakýkoli úmyslný trestný čin. Takové pravidlo čerpá své opodstatnění z rozumné zásady, že kdo zákon nerespektuje, nechť neovlivňuje jeho tvorbu.

Konečně, se znepokojením jsme sledovali ovlivnění nedávných komunálních voleb prostým „nakupováním hlasů". Jsme přesvědčeni, že musí být nalezena cesta, jak takové praktiky preventivně komplikovat a pokud prevence nepomůže, tak odhalovat a tvrdě postihovat, neboť se jedná o přímý útok na jeden z pilířů svobodné společnosti.

Budeme velmi rádi, pokud nám sdělíte váš názor na předložené návrhy.

S díky, s přáním požehnaných Vánoc a s úctou

Konzervativní strana

Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Jan Holeček (kancler@konzervativnistrana.cz).

 

Přílohy:

  1. Otevřený dopis senátorkám a poslankyním, senátorům a poslancům ve věci změny volebního systému
  2. Změna volebního systému - ani hlas nazmar
  3. Několik námětů - otevřený dopis

Na vědomí: veřejnost, tisk