PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

17.09.2012

Autor: Karel Macháček

Týdenní ohlédnutí

36. týden 2012


Po týdnu příprav a jednání vydala v pátek Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR pana poslance Ratha ke stíhání v další korupční cause. Toto už se stává pravidelným rituálem, který asi jen tak neskončí.

Během týdne se rozrůstal počet občanů, kteří se otrávili tvrdým alkoholem kontaminovaným methylalkoholem a jejich stav se zhoršoval.

Český statistický úřad vydal statistiku meziročně narůstajícího počtu stoletých občanů a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vydalo statistiku rostoucího počtu příjemců dávek sociální péče z důvodu přiznání některého ze čtyř stupňů závislosti. Jde o další z řady informací, svědčících o průběžném tlaku na státní rozpočet ze strany mandatorních dávek ze sociální oblasti. Tento týden Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR potvrzené snížení nárůstu starobních a invalidních důchodů ne o plnou výši, ale jen o třetinu nárůstu indexu spotřebitelských cen pro budoucí tři roky je jasným protitlakem, ale je to protitlak jednorázový, pracně vybojovaný a těžko opakovatelný. V důsledku to znamená, že sociální výdaje budou mít stále silnou a pravidelnou tendenci k nárůstu, aniž by příjemci těchto dávek vnímali zlepšení svého stavu - naopak, s jejich rostoucím počtem budou pociťovat další a další budoucí jednorázová či systematická opatření ke stropování či snižování svých dávek.

Cestou z této situace přitom může být jedině zásadní celospolečenská změna nahlížení na ukončování pracovní kariéry pracujících tak, aby lidé mohli se svým přibývajícím věkem postupně přecházet z vysoce exponovaných pracovních pozic na pozice méně exponované bez nepřiměřeneého pádu svého společenského statusu a dále aby mohli postupně snižovat svůj pracovní úvazek v souladu se svými silami a přechod do důchodu už nebyl skokovou změnou z plného pracovního vypětí do plného důchodcovského stavu s efekty vyprazdňování času a mnohdy i pochybami o dalším praktickém smyslu tvání dalšího života.