PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma



Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

25.02.2011

Autor: Jan Fořt

Týdenní ohlédnutí

7. týden 2011


Pokud se ohlédneme za uvedeným týdnem, pak na domácí půdě můžeme jako nejvýznamnější událost považovat jednání o stavu českého zdravotnictví a jednání o důchodové reformě. V zahraničí byla v největším zájmu situace ve světě od Maroka až po Jemen.

V posledním týdnu, kdy se vyhrotilo jednání o českém zdravotnictví do skutečně krajních forem, můžeme konstatovat uklidnění po jednání lékařských svazů se zástupci státu. Připravená dohoda upravuje nyní vztahy mezi lékaři a státem a zabraňuje zhoršení poměrů ve zdravotní péči. Je možné konstatovat, že na vyhrocení stavu se podílí obě strany sporu. Jedna přílišným upřednostňováním peněžní složky, druhá strana pak vyvoláváním poplašných zpráv o převozech nezralých novorozenců z jedné strany Vltavy na druhou.

Za tento stav ale nesou odpovědnost především sdělovací prostředky, které vyslovily řadu polopravd, jimiž přesvědčovaly obyvatelstvo, že lékaři jsou nestoudní vyděrači s nemorálními profily. Nikdo se však nezmínil o tom,  že tuto akci lékařů v Česku se postavily lékařské komory prakticky všech západních  demokratických států a řada našich odborných lékařských společností s předními vedoucími pracovníky v jejich čele. Tisk především odkazoval na stanoviska zástupců zdravotnických zařízení, které se těší největší přízni Ministerstva zdravotnictví, jako je IKEM s prof. MUDr. Pirkem, DrSc. a UVN s prof. MUDr. Benešem, DrSc.. Zde přístrojové vybavení i platy lékařů jsou na nejvyšší úrovni i když UVN má přes 520milionů dluhů, které občan splácí jako armádní zakázku. Při veškeré úctě k osobám i práci vysoce erudovaných pracovníků v těchto pozicích, mne napadá myšlenka, že ani Ing.Čuba,CSc.či JZD Slušovice, blahé paměti výkladní skříň komunistického zemědělství, neměli s předlistopadovým režimem problémy. Politická scéna  se tak zaplavila různými protichůdnými názory. Při vší úctě k lékařům angažovaným v současném politickém dění, především těch středního věku, kteří po promočním slibu, jak mnoho odvedou práce pro zdraví občanů a dosud toho moc neodvedli, musím konstatovat, že je třeba se obávat jejich dalších podnikatelských aktivit. Málo práce v lékařství, hodně slov v politice.

K problému zvýšení platů zdravotních sester lze jen podotknout, že již před třemi lety, při  nedostatku zdravotních sester, byl jim navýšen plat v průměru o tři tisíce korun. Plat sester ve státních zdravotnických zařízeních byl nastaven ve výši kolem dvaceti až jedenadvaceti tisíci korun, v soukromých zařízeních se pohyboval mezi šestnácti až sedmnácti tisíci korun.

Problémem zůstává rušení zdravotnických lůžek. Pokud bude snaha co nejrychleji, bez rozvahy a důkladné analýzy usilovat o jejich rušení, pak to může být jen na úkor péče o zdraví občanů.

Nastartování nového důchodového systému, při klesající porodnosti především u žen s vyšším sociálně- ekonomickým indexem a zvyšujícím se počtem občanů důchodového věku, se ukazuje jako nezbytná nutnost. Je však otázkou, zda ve státě, kde korupce stále jen kvete, může vláda vytvořit záruky pro povinně ukládané peníze do soukromých fondů, proti jejich zcizení. Vždyť  stát, který uzákoňuje zpětně srážky na stavební spoření a zpětně nastavuje nová pravidla peněžních toků, nemůže být zcela věrohodným garantem.Také odvod státních rezerv do soukromých fondů, pokud nebude zajištěn právně, např. možností odnětí veškerého majetku správcům těchto fondů, nemůže být věrohodným ručitelem. I když bude majetek zajištěn státními dluhopisy, bude to stále jen okrádání daňových poplatníků.

Mimo jiné, je zcela pravděpodobné, že výrazné zvýšení DPH, v Evropě při rovné dani ojedinělé, bude jistě provázeno  sociálním napětím. Vždyť nepřímá daň je zcela amorální a byla již před stoletími praktikována v Evropě. Vedla i k pádu a popravě francouzského krále a rozpadu, diamantu v koruně královny Viktorie, Indie. Tato 20 % daň má jen zakrýt výpadek státního rozpočtu. Je to především dotace soukromým podnikatelům.  Neboť důchodový systém a zdravotnictví jsou poslední možnou kořistí nabízenou českým tunelářům.

V zahraničně politické části naší úvahy můžeme říci, že eskalace násilí a nepokojů od Maroka po Jemen jen ukazuje, že problém se nyní obrací ze západu a východu na sever a jih.

Proudy Afričanů putujících různými cestami do Evropy a Jihoameričanů do Spojených států jen přilévají oheň do této krize. Dosažené výsledky agresivního chování občanů těchto států budou výrazně posilovat naše nacionálně myslící  občany. Také stále se měnící pohled  západu na libyjského vůdce, od objetí až po zatracení, svědčí o neschopnosti západu se s nastupujícími problémy  těchto zemí důstojně vyrovnávat. Bezvýhradná podpora Izraele Spojenými státy podporuje protiizraelské síly.

I když je nyní postoj Evropy velice opatrný, stále není ještě ochotna se rozloučit se svými představami o demokracii na černém kontinentu.

A tak pomalu a skrytě, velkou hospodářskou silou druhé největší ekonomiky světa, se Čína zabydluje v tomto světě. Bude tak v blízké budoucnosti výrazněji ovlivňovat trhy a politiky.