PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

29.04.2010
Kategorie: Média, Právo, Volby 2010

Autor: Martin Rejman

Stížnost Radě České televize

proti vystoupení tzv. analytika České televize Jindřicha Šídla v pořadu ČT24 HydePark 22. dubna 2010.


V Praze 28. dubna 2010

 

Vážená Rado České televize,

22.4. od 20.10 do 21.00 vysílal program ČT24 v živém vysílání pořad Hyde Park, jehož hostem byl předseda naší strany Jan Mikulecký. Pořad, který má divákům představit politické strany kandidující do Sněmovny Parlamentu ČR, moderoval Daniel Takáč, k jehož výkonu nemáme vážné výhrady.

Proti čemu však rozhodně protestujeme, bylo vystoupení tzv. analytika České televize Jindřicha Šídla. Jeho pojetí „veřejné služby" pokládáme za zcela neprofesionální a zaujaté. Zesměšňující, arogantní hodnocení Konzervativní strany jako např. „toto sdružení", a jiná, která uvádím dále, jsou naprosto nepřijatelná. Jeho - zřejmě z levicových preferencí vyplývající - negativní hodnotící soudy o Konzervativní straně není možné chápat jinak, než jako závažné porušení zákona o České televizi a Kodexu České televize. Pošlapání zásady nestrannosti ČT v pořadu, který v předvolebním období může ovlivnit rozhodování voličů, je nepřípustné.

Když komentátorka příspěvku mimo obraz cituje z programu KONS : „...potrestání konkrétních viníků z komunistické éry" a Jindřich Šídlo, analytik ČT, to „analyzuje" slovy „To je téma, které, jak ukazují průzkumy, už vlastně dneska příliš nikoho nezajímá.

A hlavně, pokud to slibuje Konzervativní strana, je to, jako kdyby vám to slíbil cestou do práce řidič Metra. Prostě strana, která, při vší úctě, nebude mít nikdy šanci tento svůj program jakkoli naplnit", je to nejen urážlivé, ale i zavádějící. Česká televize tu ústy svého „analytika" posluchači vnucuje přesvědčení, že názory neparlamentní strany jsou vlastně zbytečné.

Veřejnou službou podle zákona není výčet neznalostí analytika ČT a jeho hodnotící soudy, vyplývající, jak sám přiznává, dokonce z neochoty seznámit se s fakty okolo předmětu jeho „analýzy": „Já o něm upřímně řečeno vůbec nic nevím. Nemyslím si, že by tyhlety volby mě donutily, abych si o něm něco více zjišťoval, protože s Konzervativní stranou jaksi zřejmě do toho veřejného života nahoru neprorazí."

Avšak odpovědnost za pořad nesou všichni, kdo se na jeho přípravě, schvalování a vysílání podíleli. Ve svém předpřipraveném vyznění pořad NEodrážel rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů. Jeho cílem NEbylo posílit vzájemné porozumění a toleranci a pořad NEpodporoval soudržnost pluralitní společnosti, jak České televizi ukládá Zákon č. 483/1991 Sb. v § 2, stejně jako Kodex ČT, schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR 2. července 2003, zejména jeho čl. 5. Naopak. Pořad přičiněním zaměstnanců České televize dehonestoval Konzervativní stranu, její členy, jejich legitimní myšlenky a programové cíle.

Proto se obracíme na Radu ČT, aby zajistila nápravu. Očekáváme, že v nejbližším z příštích pořadů Hyde Park se bude Česká televize od vystoupení svého „analytika" distancovat a Konzervativní straně se za urážlivý, rovnou politickou soutěž znemožňující úvod pořadu a za poškození dobrého jména omluví.

 

Děkuji a jsem s pozdravem,

Martin Rejman,

kancléř

 

Rada České televize

Praha