PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

05.05.2009

Autor: Svatopluk Kalužík

Srp a kladivo v Brně

...v roce 1968 a dnes.


Je 7. listopadu 1968. V zemi jsou okupanti v čele se sovětskou armádou a má se „slavit" výročí VŘSR (pro ty šťastnější, kteří hned nevědí, co ta zkratka znamená - Velká říjnová socialistická revoluce...).

Strana a vláda (přesně tak se to používalo) u vědomí, že sovětská vlajka by mohla přece jen provokovat, rozhodla o povinné státní výzdobě v podobě československé a rudé vlajky. To však někteří zarytí členové strany asi těžce nesli a tak např. tehdejší tajemník Přírodovědecké fakulty (tuším se jmenoval Klodner) nechal vyvěsit vlajku sovětskou a nikoliv rudou. Rozdíl spočíval v přítomnosti zkříženého srpu a kladiva na sovětské vlajce.

Byl jsem tehdy studentem Přírodovědecké faktulty Masarykovy university (tehdy pod jménem Universita Jana Evangelisty Purkyně) v Brně a toto vyvěšení sovětské vlajky zase vadilo nám studentům.

Byl jsem tehdy presidentem Spolku posluchačů přírodovědecké fakulty. Z titulu své funkce jsem byl vyslán za tehdejším děkanem prof. Františkem Šikem. Do hodiny zjednal nápravu, i když si, při své nemalé inteligenci, jistě musel být vědom možných důsledků. Také mu to zapomenuto nebylo a při následné normalizaci přišel o místo.

Po 40 letech (přesněji 2. března 2009) Rada města Brna všemi hlasy přítomných radních odhlasovala výdaj 730 tisíc korun na znovuinstalování zkříženého srpu a kladiva na pomníku v Brně - Králově Poli.

Cítíte ten diametrální rozdíl v postojích a osobní odvaze?

 

V Brně dne 5. května 2009

 

Svatopluk Kalužík

www.konzervativnistrana.cz