PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

13.04.2007
Kategorie: Bezpečnost, Právo, Hučín

Autor: Vladimír Hučín

Rozhodnutí NS ČR ve věci kpt. BIS Vladimíra Hučína o dovolání JUDr. Renaty Vesecké

V bodě 2 - neuposlechnutí rozkazu však Nejvyšší soud nařídil nové projednání...


Dne 13. dubna 2007 jsem obdržel usnesení od Nejvyššího soudu, podepsané předsedkyní JUDr. Věrou Kůrkovou ve věci dovolání nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Renáty Vesecké, která podala dovolání - nesouhlas, proti osvobozujícímu rozsudku Krajského soudu v Olomouci. Nejvyšší soud ve svém usnesení na 28 hustě popsaných stránkách se ztotožňuje s osvobozujícím rozsudkem Krajského soudu v Olomouci a s rozsudkem Okr. soudu v Přerově. Oba tyto soudy mne zbavily v 6 bodech vykonstruované obžaloby, kterou spolu s Grosstapem a BIS na zakázku ČSSD vyrobilo Okr. státní zastupitelství v Přerově. V bodě 2 - neuposlechnutí rozkazu však Nejvyšší soud nařídil nové projednání, které se bude konat v budově Vrchního soudu v Olomouci dne 2. května 2007 ve 13:30 hod. v jednací místnosti č. 2. Tento bod je v současné situaci zvláště aktuální, neboť se týká mimo jiné i informačního zdroje, který mi po řadu let dodával informace o trestné činnosti náměstka Okr. státního zastupitelství v Přerově Mgr. Radima Obsta v jehož kompetenci je dnes trestní řízení, vedené proti místopředsedovi vlády ČR Jiřímu Čunkovi. Jen pro připomenutí důvodů k tehdejšímu zahájení mého trestního stíhání z r. 2001 ve věci neuposlechnutí rozkazu uvádím, že jsem tehdy odmítl identifikovat své zdroje nynějšímu, nechvalně známému řediteli BIS Jiřímu Langovi a dalším nedůvěryhodným osobám a to s ohledem na ohrožení života a zdraví těchto zdrojů a také z toho důvodu, že mi krátce před tímto rozkazem bylo odborem Vnitřní bezpečnosti BIS odebráno osvědčení ke styku s utajovanými skutečnostmi a já jsem tedy za těchto okolností nemohl nakládat s utajovanými skutečnostmi. Je nutno zde zdůraznit, že v době, kdy se vedení BIS v r. 2001 spolu s dalšími podílelo na zločinném spolčení proti mé osobě, byl ředitelem BIS nechvalně známý Jiří Růžek, který po odchodu z BIS již několik let působí jako bezpečnostní expert v KDÚ-ČSL. Ujišťuji veřejnost, že v mé závěrečné řeči u Krajského soudu v Olomouci dne 2.května 2007 zazní nové okolnosti, které mají úzkou souvislost s těmi, kteří konstruují obvinění proti místopředsedovi vlády Jiřímu Čunkovi.

 

Přerov, 13.dubna 2007

 

Vladimír Hučín