PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

28.06.2011

Autor: Konzervativní strana

Ředitel ČT Janeček nositelem Ceny za propagaci komunismu

III. ročník Ceny za propagaci komunismu


Konzervativní strana udělila Cenu za propagaci komunismu pro rok 2011 generálnímu řediteli České televize Mgr. Jiřímu Janečkovi. O její získání se zasloužil (citujeme z nominace) „celou řadou hrubých zákroků omezujících svobodu slova, nekonečným nekomentovaným promítáním komunistických sraček, ale i celkově "za celoživotní usilí" (projevující se mimo jiné i dosazením nomenklaturních kádrových rezerv na zásadní místa)".

Cena bude předána v rámci řádného jednání Rady České televize, které je svoláno na středu 29. června 2011 od 13.00 hod. do Café Restaurantu, hlavní budova ČT, přízemí, Kavčí hory, 140 70 Praha 4. Bude předána k rukám Rady ČT jako projev čestného uznání, neboť bez významného přispění tohoto orgánu v jeho současném složení by laureát mohl jen daleko obtížněji dosáhnout tak výrazných úspěchů, aby ocenění v tvrdé konkurenci obdržel. Tuto formu předání též volíme s ohledem na okolnosti resignace Mgr. Jiřího Janečka na funkci generálního ředitele ČT.

Součástí Ceny je také intarsie V. I. Lenina a tematické knižní publikace:

  • Jaroslav Šabata - Úvod do studia vědeckého komunismu: určeno pro posluchače všech fak. univ. vBrně a JAMU (SPN Praha, 1959)
  • Aleš Kopka - Metodika forem a metod kulturně výchovné činnosti na pomoc jednotnému systému branné výchovy obyvatelstva (Brno, 1986)

Letošní ročník Ceny za propagaci komunismu je již třetí a věcné části Ceny jsou putovní. Loňský laureát, tehdejší ministr vnitra pan Martin Pecina, který se o získání Ceny zasloužil tím, že Ministerstvo vnitra pod jeho vedením zablokovalo návrh příslušné komise Senátu Parlamentu ČR, aby vláda podala soudu návrh na pozastavení činnosti KSČM, byl vyzván, aby si je vyzvednul u laureáta prvního ročníku, primátora města Brna pana Romana Onderky, který Cenu obdržel za rozhodnutí navrátit na pomník rudoarmějců v Brně - Králově Poli zkřížený srp a kladivo. Poněvadž nemáme informace o tom, zda si věcné ceny vyzvedl, zařazujeme nově tyto tematické knižní publikace:

  • Bedřich Engels - Původ rodiny, soukromého vlastnictví a státu (Svoboda, 1950)
  • Dějiny Všesvazové komunistické strany (bolševiků), stručný výklad (redigováno Komisí Ústředního výboru VKS(B), schváleno Ústředním výborem VKS(B) 1938, Svoboda, Praha, 1951)

Konzervativní strana

Za správnost vyjádření zodpovídá předseda MS Konzervativní strany Brno Svatopluk Kalužík (msbrno@konzervativnistrana.cz, 602 501 853).

Přílohy: Fotografie diplomu a nově zařazených věcných cen