PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

16.09.2008

Autor: Vladislav Nejedlý

Proslov

na shromáždění k uctění památky obětí islámského terorismu 11. září 2008 v Praze na Jungmannově náměstí.


Vážení přátelé, sešli jsme se zde primárně proto, abychom uctili památku obětí teroristického útoku na WTC z 11. září 2001, ale i celé řady jiných teroristických zločinů po celém světě. Myslím však, že na téma minulosti toho bylo zde i na jiných místech a v jiných časech řečeno dost, proto mi dovolte, abych se soustředil na to, jak docílit, aby k takto smutným událostem napříště již nedocházelo.

Rádi bychom při té příležitosti vyjádřili podporu umístění radaru amerického protiraketového systému v České republice. Tuto smlouvu považujeme za důležité stvrzení transatlantického spojenectví mezi ČR a USA, jako konečné stvrzení toho, že Česká republika patří na Západ a je součástí západního civilizačního celku.

Zároveň však důrazně odmítáme jakoukoli formu politické výměny smlouvy o radaru za ratifikaci Lisabonské smlouvy, kteréžto spekulace a náznaky ze strany některých politiků a vlivných osob již několikrát v médiích proběhly. Podporujeme výstavbu radaru jakožto dvoustrannou dohodu dvou suverénních států, ČR a USA. Odmítáme, aby se přijetí či nepřijetí této smlouvy vázalo na požehnání či spoluúčast EU, Ruska, nebo snad dokonce lokálních evropských mocností.

Odmítáme lisabonskou smlouvu jakožto dokument, který prakticky ruší suverenitu české zahraniční politiky a zpochybňuje i možnost umístění amerického radaru.

Je třeba si také přiznat, že před teroristickými útoky, jež mají být hlavním důvodem pro stavbu radaru, nás ani tento neochrání. Jedinou spolehlivou a u nás navíc velmi snadno realizovatelnou ochranou před islámským fundamentalismem, který má na svědomí většinu teroru ve světě, je důsledná imigrační politika zaměřená na filtraci imigrantů, kteří nejsou schopni ztotožnit se s liberálně-demokratickými hodnotami západní společnosti. Jde o to přiznat si, že stále ještě velmi módní ideologie multikulturalismu je cestou do pekel, respektive cestou Evropy vstříc bezpráví v podobě islámského práva Šaría.

V souvislosti s tím jsme také velmi znepokojeni současnou vládní snahou o zavedení tzv. zelených karet, které by tisícům imigrantů z rizikových zemí umožnilo žít a pracovat v České republice. Ještě více znepokojující je tato situace v souvislosti s tím, že naše nejsilnější, vládnoucí a k pravicovým hodnotám se hlásící strana před volbami slibovala ústy Ivana Langera obezřetný postup vůči imigraci. Místo toho jsme se však dočkali bezvýhradné podpory vstupu do Schengenského prostoru, zavádění zelených karet pro imigranty z třetího světa a nevybíravého nátlaku na přijetí Lisabonské smlouvy. Přitom Schengen v zásadě neznamená pro ČR jiný přínos než je volný pohyb potenciálních teroristů přes západní hranice a zelené karty zase volný pohyb potenciálních teroristů přes hranice východní. Vstoupení Lisabonské smlouvy v platnost potom znamená mimo jiné ztrátu i pouhé možnosti o imigraci na naše území rozhodovat.

Apelujeme tak především na politiky, kteří se profilují jakožto pravicoví, aby se vrátili k prosazování liberálně-konzervativních hodnot, hájili národní zájmy České republiky, bránili suverenitu našeho státu a bránili svobodu jeho občanů. Napříště se totiž může stát, že k zastávání těchto pozic nebude již žádný zákonný (nebo chcete-li mezisměrnicový) prostor.

 

Vladislav Nejedlý

místopředseda Mladé pravice