PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

11.01.2011
Kategorie: MS Praha, Zdravotnictví

Autor: MS Praha 1

Prohlášení Městského sdružení Konzervativní strany Praha 1

k akci lékařů „Děkujeme – odcházíme“


V Praze 5.1.2011.

Úvodem k další stati citujeme vyjádření Václava Klause pro Český deník ze dne 27.3.1992:

"Všichni víme, že zdravotnictví nemohlo zůstat ušetřeno zhoubnému dědictví byrokratického a kolektivistického hospodaření, a proto je v něm mnoho co napravovat. Zásadní nedorozumění spočívá v tom, že zdravotnictví je u nás považováno za „mimoekonomický sektor", kde platí úplně jiné než „tržní zákony".

Díky tomu je poskytování zdravotní péče vydáváno „za jakési poslání", které se vymyká běžnému pojetí zaměstnání či podnikání. Stále slyšíme tyto argumenty, podle nichž se zdravotní péče nemůže „normálně prodávat a kupovat", protože lidské zdraví je nenahraditelné a tudíž neocenitelné. Proto se stále zdůrazňují vznešené humánní cíle, na které nelze aplikovat nevznešené tržní principy ".

Podle toho se má,  podobně jako brambory a švestky, prodávat  péče o zdraví bez vznešených humánních cílů!

Nynější  prohlášení pana prezidenta, že současný postoj lékařů k situaci ve zdravotnictví je nehumánní a nevznešený, jsou tedy jen pokrytecké, zcela cynické fabulace. Jakýkoli výklad, že to bylo ve sdělení myšleno jinak, je zcela  nedůvěryhodný a nepravdivý, neboť pokračující text článku nenechává nikoho na pochybách o smýšlení tehdejšího premiéra o lékařském stavu.

Proto jeho odsudek o  nemorálnosti  akcie  „Děkujeme, odcházíme" jen prokazuje morální faktor našeho prezidenta.

Naše stanovisko:    

Domníváme se, že situace ve zdravotnictví se postupně zhoršuje od let 1992 až 1994, kdy pravicová vláda záměrně vyřadila ze zákona č. 20 o zdraví lidu §70, novelizovaný v roce 1992, kde je vládě uloženo " být ze zákona garantem péče o zdraví občanů" . Garantem péče o zdraví lidu jsou nyní pojišťovny a lékaři. Tím byl ze zdravotnického hřiště odstraněn rozhodčí  orgán a zmizela jasná pravidla hry. Prakticky všechny vlády se podílí na postupně se zhoršující situaci ve zdravotnictví. Nejvíce pak za ministra MUDr. Loma, MUDr. Rubáše  a Ing. Stráského.

Nyní přece nejde jen o odcházející lékaře a nedostatek finančních prostředků. Jde o to zcela jasně říci, že finančních prostředků není málo, ale zcela bez kontroly se některé z nich stále rozkrádají . Lidé, kteří podporovali korupci ve zdravotnictví do dnešních dnů, jsou stále na svých místech. Proto není ani možné rozkrádání pojmenovat a jasně ukázat, kde se krade. Boj proti morálce lékařů se jen opět snaží zastřít finanční zločiny  v celém oboru.

Rozmáhají se tendence zaset špatnou náladu do společnosti a opovržení vůči lékařům. Vláda tak vlastně jen hledá nepřítele pro své bohulibé záměry. Můžeme docela dobře toto charakterizovat jako třídní boj. Lékaři jej zažili již mnohokráte: „...a zde občane nepřítele máte - jsou to lékaři, bouřící se po 20 ti letech od sametové revoluce ". Vláda je daleko a vysoko, lékaři jsou na dosah. Tak vzhůru do boje proti nim! Vládnoucí klika navrhuje: „Nejprve je rozdělíme a pak po částech odsoudíme".

Ministr zdravotnictví ukázal, že podobně jako jeho předchůdci nedokáže řešit situaci k získání důvěry lékařů. Chápe je, ale považuje jejich postoj za nehumánní, což vzhledem k vyjádření pana prezidenta z roku 1992 je také jen pokrytecké. V jeho pozici není dost možné jej jen odsuzovat, spíše jen litovat, do jaké pozice se nyní dostal, protože v jeho projektech jsou jen a jen sliby, o kterých ví sám, že jejich garanci nemůže zaručit. Prostě se to opět nepovedlo. Jak jednoduché, pane ministře !. Odpovědnost nenesete žádnou. To ministryně kultury, paní Třešňáková, když zjistila, jaké může či nemůže ve svém resort poskytnout garance, odešla raději z funkce již po měsíci. Jaká to odvaha, jaký to charakter. Ano, pravda je, že každý ho mít nemůže.

Konzervativní strana již v roce 2004 navrhovala ve svých dokumentech některá řešení  programu péče o zdraví lidu, která jsou stále aktuální a je třeba je jen naplnit.

Např.:

1. Ukončit nekvalifikované aplikace zkušeností z privatizace zcela odlišných oblastí, které nebyly ani zveřejněny, ani odsouzeny.

2. Objektivně zhodnotit dosavadní kvalitu zdravotní péče a orgánů za ní zodpovědných, jako práci ministerstva, zdravotních pojišťoven, lékařských komor a jiných zástupců zdravotníků.

3. Ukázat jasně na nedostatky zdravotní péče a z nich vyplývající rizika pro další období a na podkladě kontrolních mechanizmů navrhnout proti nim účinnou obranu.

4. Přesně formulovat a specifikovat funkční a účinný systém kontroly zdravotních pojišťoven včetně ochrany pacientů a pojištěnců.

5. Provázat jasně zdravotní a sociální péči.

6. Zabezpečit dokonalý informační systém, poskytující skutečný přehled o zdravotním stavu obyvatel a vytvořit tak podmínky pro objektivní posuzováni činnosti osob či skupiny osob zodpovědných za zdravotní péči a využití finančních prostředků vkládaných do zdravotnického systému.

7. Provést novelizaci zákonů o pojišťovnách a lékařských komorách a zajistit ze zákona plnění povinností státu, odpovědnost jednotlivých stupňů zdravotní správy, jejich představitelů a zdravotnických zařízení,  za zdravotní péči o obyvatele.

8. Objektivně zhodnotit - taxativně - využití vynaložených finančních i materiálních prostředků za poslední dvě desetiletí a následně urychleně připravit nový program využití těchto prostředků.

9. Vytvořit orgán složený z odborníků, včetně reprezentantů světových organizací, který bude schopen kvalifikovaně navrhnout východiska ze stávajícího stavu včetně aplikace postupných kroků.

10. Přihlédnout ke zprávám Světové zdravotnické organizace a Světové banky, jako k serioznímu komentáři k situaci našeho zdravotnictví.

Předkládat návrh seznamu prováděcích  vyhlášek k zákonům by již překročilo rámec tohoto prohlášení.

 

MUDr. Jan Fořt

Městské sdružení Konzervativní strany Praha 1

MSPRAHA1@konzervativnistrana.cz