PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

08.01.2024

Autor: Jan Mikulecký

Proč nepřejít na EURo

Pro naši zemi nedává nyní přechod na EURo smysl, a důvody jsou především na straně eurozóny.


 

Prezident Pavel připomněl závazek ČR přijmout EURo. Forma, jakou to učinil, podprahově vyjadřuje jeho souznění s dalšími centralizačními tendencemi EU, ale když od tohoto odhlédneme (bruselská politika se totiž může po nadcházejících eurovolbách zásadně změnit, pokud by dopadly odlišně od představ současných bruselských elit), může jít o užitečný podnět. Pojďme si náš závazek přijmout EURo a podmínky, které by kvůli tomu měly být plněny, zrevidovat. Na tom není nic špatného.

Ze strany ČR jakožto přistupující země jde o tzv. Maastrichtská kritéria. To jsou: cenová stabilita (inflace nesmí přesáhnout 1,5 p.b. tří zemí eurozóny s nejlepšími hodnotami), konvergence dlouhodobých úrokových sazeb (úrokové sazby musejí být na úrovni zemí eurozóny) a maximální výše veřejného dluhu (max 60% HDP) a deficitu státního rozpočtu (max 3%). ČNB i vláda by měly přijmout opatření, abychom tato kritéria permanentně plnili, na tom jsem zajedno se zastánci EURa. Nic špatného není ani na kritériu posledním: pracovat na tom, abychom dokázali dva roky před přijetím EURa držet stabilitu devizového kurzu CZK vůči EURu.

Závazky musí dodržovat i eurozóna

Závazky ale přijaly i země eurozóny! Jsou obsaženy v tzv. Paktu stability a růstu. Každá země eurozóny se zavázala dodržovat kritérium maximální výše veřejného dluhu 60% a deficitu státního rozpočtu maximálně 3% - mají v tomto ohledu splňovat stejné podmínky, jako země do eurozóny vstupující. Závazek přijmout EURo jsme přijali s tím, že pravidla pro jeho bezproblémové fungování budou zeměmi eurozóny dodržována, a že je kvůli jejich porušování nebude nutné rozšířit například o ESM (tzv. evropský mechanismus stability; což je defacto fond pro záchranu předlužených států eurozóny, na němž se budeme muset po případném přijetí EURa podílet).

Vstup do eurozóny musí být smysluplný jak pro země stávající, tak pro zemi přistupující. Česká republika přijala závazek přejít na EURo a splnit podmínky s tím spojené. Ale za situace, že v eurozóně bude dodržován a účinně vymáhán závazek maximálního státního zadlužování a nebudou obcházena další pravidla (mám na mysli především monetizaci dluhů členských států prostřednictvím různých „stabilizačních" programů ECB) - jinak nemůže být fungování společné měny dlouhodobě udržitelné.

Pro ČR aktuálně nedává smysl přejít na EURo kvůli problému na straně eurozóny. Tím problémem je nedodržování pravidel a předlužení některých států i eurozóny jako celku. Až po jeho vyřešení může pro nás být smysluplné podat do eurozóny přihlášku. Bohužel.

Autor je členem Konzervativní strany a ekonomem.