PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

21.08.2013

Autor: Konzervativní strana

Příběh rudého zla

Otevřený dopis Konzervativní strany řediteli České televize


Vážený pane generální řediteli,

podstatou našeho dopisu je výzva k odvysílání dokumentárního filmu "The Soviet story" v programu České televize.

Předem však dovolte, abychom osvětlili několik souvislostí. Naše společnost se nevyrovnala se zátěží komunismu. Nevyrovnala se zcela ani s problematikou nacismu, ale situace s komunismem je nesrovnatelně horší. Přispívá k tomu řada faktorů, nezanedbatelný „přínos" má i Česká televize. Obáváme se, že neustálé promítání ideově zaměřených a pravdu zkreslujících komunistických braků nemá jen ryze komerční důvody (levné a laciné zaplnění vysílacího času apod.). Česká televize, Bohu žel, vysílá podprahové podněty romantizující komunistické období a vytváří představu, že se lidem v totalitním režimu žilo skvěle. Cílevědomě tak divákům vymývá mozky (např. seriál Retro...).

Tento svůj postoj a své znepokojení jsme opakovaně vyjádřili již dříve, mj. i udělením Ceny za propagaci komunismu Vašemu předchůdci Jiřímu Janečkovi, který je laureátem třetího ročníku této ceny za rok 2011.

Že touto situací zdaleka nejsme znepokojeni sami, svědčí například články zveřejněné na téma 60. výročí zahájení vysílání ČT v týdeníku REFLEX (XXIV/22); stěžejní z nich je nazván případně „Kabaret u strašné pohody".

Pro jinou ilustraci si prosím představte, že by Česká televize vysílala protektorátní týdeníky - bez komentáře. Pokud by se Vám to zdálo nesrovnatelné s vysíláním Filmových týdeníků a Televizních novin z dob komunistické éry, jen byste tím dosvědčil celkový rozdílný postoj k oběma režimům. Podobně výmluvný je i naprosto rozdílný podíl v produkci, resp. koprodukci České televize protinacistických a protikomunistických dokumentů, filmů i pořadů jiných žánrů.

Příjemným překvapením bylo pro nás shlédnutí dokumentárního filmu Příběh rudého zla (The Soviet story) na stránkách www.zlo.cz (webová presentace originálu snímku: www.sovietstory.com).

Obraz krutosti komunismu je vylíčen se syrovou pravdivostí a působí i poučně. Domníváme se, že v rámci alespoň částečného vyvážení presentace obou zel by si tento dokument zasloužil vysílání v ČT v hlavním čase tak, aby jej mohlo zhlédnout co nejvíce našich spoluobčanů. Česká televize by tak výrazně přispěla k informovanosti svých diváků a současně by vyjádřila jasně a jednoznačně svůj postoj ke zločinům komunistického režimu.

Děkujeme Vám za pochopení a pomoc v této věci.

Za Konzervativní stranu,

Josef Bílek

předseda

 

P.S.: Neznáme detaily případných autorských práv apod., ale jsme přesvědčeni, že pro Vaše odborníky to není problém.