PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

07.01.2009

Autor: František Kopečný

Politika a smlouvání?

Zahraniční mise, poplatky ve zdravotnictví.


Nechci používat silné výrazy pro jednání našich politiků. Ale přeci jen mne zneklidňují postoje opozice k zahraničním misím našich vojáků a už proslavené poplatky, a to i v samé koalici.

Neplnění spojeneckých závazků je možné brát jako obstrukce. Ale není to jinak? Komunistům byl náš vstup do NATO od počátku trnem v oku. A teď se k nim přidávají i sociální demokraté. Nepřehání to jejich šéf s tím zvykáním na komunisty? Nemusí to být obstrukce, ale pokus dostat naši armádu do postavení nemohoucí prezentace nevýznamného státu. Odtud je potom pochopitelná cesta k uzavření smlouvy s Ruskem o záruky ochrany naší země a třeba i postupné zrušení armády nebo její obnovené podřízení velení ruských generálů. Třeba budou lepší než ti američtí (rozuměj ti z NATO). Není problém přesvědčit o tak jasné věci naši komunistickou společnost. Té je tato věc jasná už nyní. I u některých poslanců koalice je tento sklon patrný. Nechce se mi však věřit, že ve druhé naší velké politické straně, prozatím s komunisty nesjednocené, není dost lidí pamatujících si ještě dobře osudy Bohumila Laušmana a dalších straně věrných sociálních demokratů po roce 1948. Ale možná se bojí, že by dopadli jako on a že jim orientace naší země za to nestojí.

V diskusi o poplatcích postrádám jednu zásadní věc. Jak dál? Zdravotnictví je neufinancovatelné a spoluúčast pacientů je nezbytná. Co navrhuje doktor Rath pro snížení počtu návštěv našich občanů u lékařů? Jako lékař by měl vědět, že každá návštěva u lékaře znamená zvýšené nebezpečí nákazy. Měl by dobře vědět, jak je celá naše civilizace ohrožena nadužíváním antibiotik, jak se plýtvá léky. Ale jak se mají lékaři zbavit neodbytných pacientů (a navíc vyjít vstříc nabídkám farmaceutických firem), než je uspokojit předpisem. Tak vidina politického zisku, který se po využití nejnižších lidských vlastností dostavil, ponechal stranou racionální stránky regulačních poplatků a rozprostřel před očima naivních voličů transparent s „bezplatným zdravotnictvím". Potom je zde ještě jeden moment a to je solidarita. Solidarita s vážně nemocnými a solidarita s novými pokoleními. Vždyť jim projídáme jejich peníze (třeba ty co musíme navíc dát do zdravotnictví) a hlavně děti jsou zbytečnými uživateli antibiotik a snad by zde alespoň trochu pomohly regulační poplatky; i když správným řešením je rozumná matka doma. A zde už vůbec nechápu lidovce, kteří by měli být křesťany, solidární s vážně nemocnými a ne skuhraly. Tvrdí, jak pracují pro rodiny a přitom dělají vše pro zatížení jejich dětí dluhy. Pro „zviditelnění" zapomínají na Boha i budoucnost národa. I oni pomáhají potopit první, jistě nedokonalý pokus o reformu ve zdravotnictví. Při tom jsem očekával, že to budou oni, kteří se zviditelní požadavkem na přitvrzení solidarity. U zelených mne to nepřekvapuje, těm vadí všechno. Jejich šéf je výjimka, která potvrzuje pravidlo.

Když jsem z toho u nás smutný, utěšuje mne, že si příroda poradí. To nerozumné nechá vymřít. Copak je to rozumné zrušit trest smrti a obratem dát každé ženě právo vynést legálně rozsudek smrti? Evropa ani my nemáme děti (jak kdo, my máme 17 vnuků) a ještě je zabíjíme. Atd., atd. Na rozdíl od zelených však nevidím řešení k návratu do jeskyně, ale přežití generace, která si bude vážit daru života a spravovat jako dobrý hospodář ten Boží dar - Modrou planetu.

 

Ing. František Kopečný, Přerov