PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

29.03.2007
Kategorie: Bezpečnost, Hučín

Autor: Vladimír Hučín

Podání vysvětlení ve věci Jiřího Čunka a okr.státního zástupce Mgr. Radima Obsta

Panu Čunkovi se "věnují" titíž lidé jako Vladimíru Hučínovi...


Dne 29.března 2007 od 10.00 hod. jsem v Přerově v budově Kriminální policie a Cizinecké policie, podal na základě předvolání, vysvětlení, ve věci bezpečnostní prověrky náměstka Okr. státního zastupitelství v Přerově Mgr. Radima Obsta, který dozoruje trestní stíhání místopředsedy vlády Jiřího Čunka. Šetření - výslech této věci provedl pplk. Zdeněk Novák, který je znám vyšetřováním kauzy "Kořístka - Dalík". Předložil jsem kopie dokumentů, které prokazují kontakty Mgr. Obsta s pracovníkem StB a každoroční výjezdy Obsta a jeho rodiny do kapitalistických států v období nejtvrdší normalizace. Tyto částečně ohořelé dokumenty byly mnou vytaženy a zachráněny z hořící hranice, krátce po 17.listopadu 1989 v prostoru střelnice SNB v Žeravicích okr. Přerov, kde byly páleny příslušníky StB. Dále jsem upozornil na několik služebních záznamů BIS, popisující zločinné aktivity tohoto státního zástupce ve vztahu na organizovaný zločin, bývalé vedení StB Přerov a zneužití pravomoci veřejného činitele v souvislosti s vyšetřováním doposud neobjasněných bombových útoků v Přerově. Předložil jsem i listinné důkazy o tom, že Mgr. Radim Obst se aktivně zasazoval proti mé rehabilitaci za protikomunistický odboj. V průběhu podání vysvětlení jsem také obsáhle popsal své nedobré zkušenosti s bývalým ministrem spravedlnosti JUDr. Jiřím Novákem, který byl u iniciace trestního stíhání Jiřího Čunka. Upozornil jsem na někdejšího ředitele BIS Jiřího Růžka, který má podíl na tom, že bezpečnostními prověrkami prošli naprosto nedůvěryhodní lidé s vazbami na bývalé komunistické struktury. Není bez zajímavosti, že Jiří Růžek je dnes členem KDÚ - ČSL a to jako bezpečnostní expert. V závěru své protokolární výpovědi jsem Jiřímu Čunkovi doporučil, aby se v KDÚ-ČSL co nejrychleji zbavil bývalého ředitele BIS Jiřího Růžka a nynější ministryně obrany JUDr. Vlasty Parkanové, neboť tito lidé mají značný podíl nejen na tristním stavu justice a bezpečnostního aparátu, ale i na tom, že na státních zastupitelstvích mohou doposud působit i takoví lidé, jako je Mgr. Radim Obst, který dnes stíhá místopředsedu vlády a předsedu KDÚ-ČSL Jiřího Čunka. Vyšetřovatel pplk.Zdeněk Novák se také zajímal o činnost Jiřího Čunka v Občanské komisi, kde se v r. 1990-91 podílel na odstraňování bývalých příslušníků StB. V tomto směru jsem předložil jako důkaz i kopii lustrace Jiřího Čunka, který byl v r. 1991 nezákonně lustrován jako člen Občanské komise, tehdejším ředitelem FBIS Janem Princem. Mám zato, že po mém dnešním podání vysvětlení by již nemělo nechvalně známé Okr. státní zastupitelství v Přerově dozorovat trestní stíhání Jiřího Čunka, státní zástupce Mgr. Radim Obst by měl již dávno nést trestněprávní odpovědnost za své jednání a přinejmenším by měl být postaven mimo službu, neboť z jeho strany se jedná o vědomé podvodné jednání a zneužití pravomoci veřejného činitele. Vyšetřovatel pplk. Zdeněk Novák nechtěl v žádném případě souhlasit s vydáním protokolu - kopie mého podání vysvětlení, jakož i s přítomnosti mého asistenta Zbyňka Horvátha u tohoto jednání. Po mém kategorickém vyjádření, že přítomnost Z.Horvátha je pro mne nezbytná, vyšetřovatel toto nakonec připustil a Z.Horváth po předložení svého průkazu totožnosti byl tohoto podání vysvětlení, trvajícím víc jak tři hodiny, po celou dobu přítomen. Nad rámec celého jednání jsem vyšetřovatele upozornil na nezákonné postupy odboru ÚOOZ, který v r. 2000 -2001 pod vedením plk. Kubiceho odposlouchával mne, mou matku a mé přátele, novináře, členy KAN a další osoby pod legendou boje proti terorismu. Po mém odchodu z budovy Kriminální policie ČR byl vyslechnut Ing. Petr Částečka, který byl v BIS Olomouc můj nadřízený.

 

V Přerově, 29.března 2007

 

Vladimír Hučín