PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

02.09.2010

Autor: Konzervativní strana

Penzijní reforma – šance pro podporu rodiny

Otevřený dopis předsedovi vlády a ministrům práce a sociálních věcí a financí


Praha, 2. září 2010

Vážený pane premiére, vážení páni ministři,

s radostí konstatujeme, že si současná vláda vytkla za cíl reformovat náš neudržitelný průběžně financovaný penzijní systém a doufáme, že tato reforma nebude pouze kosmetická, že nebude jen operovat s nastavením parametrů současného systému, ale zasáhne samotný princip. Konzervativní strana zahrnula do svého programu nutnost takové reformy již před téměř deseti lety. Na tomto místě však nechceme diskutovat reformu jako celek, ale pouze jeden její případný aspekt. Rádi bychom si dovolili obrátit část vaší pozornosti k otázce, jak v rámci této plánované reformy podpořit rodiny s dětmi.

Považujeme za zcela nepochybné, že demografický vývoj stojí u kořene potenciální nestability sebelepšího systému a bez toho, aby se rodily děti, z nichž se v úplných rodinách stanou řádní odpovědní občané, se v budoucnu dočkáme tak závažných (a pravděpodobně nevratných) proměn našeho společenství, že se dnes palčivá poptávka po přiměřeném (tedy spravedlivém, motivujícím k odpovědnosti a dlouhodobě udržitelném) penzijním systému stane podružnou. Obáváme se přitom, že hovořit v této souvislosti o „budoucnosti" je příliš optimistické - tyto změny totiž již probíhají a k náležité reakci nám nezbývá mnoho času. Proto, i když se naskýtá třeba jen drobná příležitost nepříznivému trendu čelit, jsme přesvědčeni, že je na místě jí využít.

Zvažte, prosím, v rámci svých úvah, využití následujících návrhů:

  • Zrušit plošnou státní podporu penzijního pojištění (dnes pouze připojištění) a zvýšit tuto podporu u rodičů, kteří mají v péči dvě a více nezletilých dětí (s případnou progresí vzhledem k počtu dětí);
  • Zrušit plošnou možnost fyzických osob odečíst z daňového základu jistou část prostředků spořených v rámci penzijního (při)pojištění a zvýraznit tuto možnost u rodičů, kteří mají v péči dvě a více nezletilých dětí (s případnou progresí vzhledem k počtu dětí);
  • Zrušit plošnou možnost zaměstnavatelů přispívat dnes aplikovaným způsobem (tedy bez zdanění) na penzijní (při)pojištění a zvýraznit tuto možnost u rodičů, kteří mají v péči dvě a více nezletilých dětí (s případnou progresí vzhledem k počtu dětí).

Rádi bychom zdůraznili, že tyto naše návrhy mají směřovat k podpoře úplných rodin, nikoli povzbuzovat další rozrůstání počtu tzv. samoživitelů (nevidíme ostatně žádný důvod k tomu, aby stát jakkoli motivoval k přijetí této životní strategie). Přirozenou výjimku samozřejmě vidíme v ovdovělých rodičích, u kterých by bylo možná, vzhledem k jejich nezaviněné složité životní situaci, vhodné výše uvedená opatření zvýraznit ještě markantněji.

Co se nákladnosti realizace navržených opatření týká, domníváme se, že při vhodném nastavení parametrů mohou, zejména v krátkodobém časovém horizontu, dokonce příjmy státu zvýšit a dlouhodobě být z tohoto pohledu, v porovnání se současným stavem, zcela neutrální. V této souvislosti považujeme za zřejmé, že výše uvedené konkrétní kroky lze na stávající penzijní připojištění aplikovat okamžitě, ještě před samotným zahájením komplexní reformy, které se může, s ohledem na složitost problému, ještě několikrát odložit (byť si takovou eventualitu nepřejeme).

Konečně poznamenáváme, že uvedené návrhy předkládáme k úvaze jako příklady principu. Nekladli jsme si za cíl sestavit úplný seznam všech možných takových kroků, ani dovést je do zcela přesných a konzistentních formulací. Předpokládáme, že pokud vás naše návrhy zaujmou, máte k takovému dopracování podstatně lepší podmínky, než jsou ty naše.

Budeme rádi, vážený pane premiére, vážení páni ministři, pokud nám sdělíte vaše stanovisko k námi předloženým návrhům.

S díky a s úctou, za Konzervativní stranu

 

Jan Mikulecký

předseda

 

Jan Kubalčík

místopředseda

 

Na vědomí: poslanci a senátoři, veřejnost, tisk