PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

30.10.2020

Autor: Jan Kubalčík

Ozbrojení občané jako včely

Jsem přesvědčen, že v případě práv držitelů zbraní se jedná o zájem legitimní


 

Poslední věta v textu Matyáše Zrna Krajina po volbách (Konzervativní noviny, 12. října 2020) zní: „Je sice smutné, že politika degeneruje k obhajobě partikulárních zájmů, ale je to asi jediná možnost, jak se ti, pro které v nové progresivní době není místo, mohou hájit." Souhlasím s tím, že obhajoba partikulárních zájmů je cestou do pekel, neboť vyhoví-li se jednomu, pak se dříve či později musí vyhovět každému a tím hlavním, co bude napříště rozhodovat, bude síla křiku, kterou dokáže ta která zájmová skupina vyluzovat, popř. získá výhodu ten, kdo začne křičet dříve.

Karel Ledvinka několikrát napsal přibližně toto: „Jsem přesvědčen, že jako reakce na dnešní populistickou politiku, která odstraňuje každou stopu morálky, musí být návrat k vládě zákona, slušnosti, morálky, úcty k lidské společnosti, majetku a legitimním zájmům občanů a návrat ke konzervativním tradicím." (zvýrazněno J.K.)

Jsem přesvědčen, že v případě práv držitelů zbraní, o které v textu Matyáše Zrna jde, máme co do činění se zájmem partikulárním pouze zdánlivě - jsem přesvědčen, že se jedná o zájem legitimní.

Na chvíli odbočím. Dotace v zemědělství jsou celkem problematická záležitost. Takové to pěkné vysvětlení zní, že by měly být směřovány do tvorby a udržování krajiny - a krajina, ta je přece pro všechny. Jak to pak ale s tou tvorbou krajiny ve skutečnosti je, to bývá obtížné posoudit, ale co je naopak zcela nepochybné, že zejména v případě velkých zemědělských podniků dotujeme všichni jejich zisk. Je tu však jedna oblast zemědělství, kde o všeobecném prospěchu není sporu a ani nemusí být jakkoli kontrolován - je to včelařství (ano, přiznávám, jsem včelař! :-)). Včely přispívají k vyšší úrodě ovoce (zůstaňme jen u tohoto nejznámějšího příkladu...) prostě v celé oblasti svého doletu - nečiní mezi majiteli ovocných stromů žádné rozdíly, rasové, věkové, genderové, politické...

A tak také zákona dbalí občané se zbraní v ruce. Takoví ozbrojení občané jsou přínosem pro všechny bez rozdílu - pro celou společnost. Zvyšují bezpečí v ulicích už jen tím, že odrazují potenciálního násilníka či lupiče od jeho případně plánovaného činu, neboť jej vystavují zvýšenému riziku, že narazí na ozbrojený odpor. Zvyšují stálost svobody v zemi, neboť případné potlačení svobody ze strany státu je násobně komplikovanější, pokud jsou občané ozbrojeni - ostatně není náhodou, že každý režim, který hodlá svobody potlačit, začíná jako jedním z prvních kroků právě odzbrojením obyvatelstva.

Zákona dbalí ozbrojení občané jsou v jistém smyslu jako včely: když je cíleně nehledáme a pokud se zrovna nerojí, vlastně si jich ani nevšimneme. Ale velmi rychle a bolestně bychom zaznamenali, kdyby zmizeli. Je tedy legitimním zájmem - zájmem nás všech - dbát na prospěch jedněch i druhých, nebo přinejmenším nepřipustit to, co jim škodí.

 

Autor je předsedou Konzervativní strany.

Napsáno pro Konzervativní noviny