PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

11.10.2006
Kategorie: Hučín

Autor: Jan Kubalčík

Otevřený dopis

starostovi Prostějova ing. Janu Tesařovi ve věci příkazu Městské policii v Prostějově ničit propagační materiály Vladimíra Hučína.


Vážený pan

Ing. Jan Tesař

nám. T. G. Masaryka 12 - 14

796 01 Prostějov

 

V Prostějově, dne 11. října 2006

 

Vážený pane starosto,

jak jistě víte, podle Zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, §3 odst. 1, řídíte Městskou policii Prostějov (dále jen MP), pokud k tomuto řízení není Zastupitelstvem města Prostějova pověřen jiný člen tohoto Zastupitelstva. Neboť nevím, jaká je v této věci v Prostějově situace, obracím se přímo na Vás.

Podle mých informací obdrželi strážníci MP příkaz likvidovat propagační materiály kandidáta do Senátu v obvodu č. 62 Prostějov, pana Vladimíra Hučína - a to tak, že výběrově, tedy ničit výhradně jeho propagační materiály. Vladimír Hučín kandiduje do Senátu Parlamentu ČR za Konzervativní stranu. Rád bych Vám tedy, jako místopředseda Konzervativní strany, v této souvislosti položil následující otázky:

1. Dostali strážníci MP výše uvedený příkaz?

2. Kdo jej vydal?

3. Věděl jste o něm?

4. Proč byl vydán?

5. Mají být podle tohoto příkazu likvidovány jen ty propagační materiály Vladimíra Hučína, které se nacházejí na k plakátování nevyhrazených místech, nebo všechny?

6. Jaké je přesné znění příkazu?

7. Pokud jste o příkazu věděl, proč jste nic neučinil? Nebo tento postup schvalujete?

8. Nepovažujete zapojení MP za mrhání finančními prostředky města Prostějova?

9. Nemáte pocit, že MP má k práci důležitější činnost směřující k zajištění pořádku a zvýšení bezpečnosti ve městě?

10. Čeká toho, kdo příkaz vydal, postih?

11. Nepovažujete celou věc za zneužití MP v politickém předvolebním klání?

Pokud na moji 1. otázku odpovídáte „NE", omlouvám se Vám - v takovém případě ostatní otázky samozřejmě postrádají význam. Mé informace jistě mohou být mylné a byl bych velmi rád, kdyby mylné byly. Obávám se však, že nejsou. Pokud tedy odpovídáte „ANO", dovolte prosím, abych Vám sdělil svůj názor. Jistě se mohou propagační materiály Vladimíra Hučína nacházet na místech, která k tomu nejsou určena. V takovém případě je zcela správné je odstranit a spolu s nimi i všechny ostatní propagační materiály. Konzervativní strana, stejně jako jiné politické strany, spolupracuje s partnery, kteří umístění materiálů zajišťují. Samozřejmě, že o „černý výlep" nemáme zájem a nechci to bagatelizovat. Jak předpokládám víte, volební zmocněnec pan Zbyněk Horváth řádně podal žádost o pronájem ploch, o které se, patrně, hlavně jedná. Podal ji takovou formou, jakou mu sdělil pan Vladimír Hofman z Odboru vnitřních věcí. O korektnosti formy žádosti svědčí i to, že se jí Rada města zabývala. Výsledek jednání však stále nemáme k disposici. Samozřejmě můžete tento formální, úřadem nastolený, problém vyřešit k naší plné spokojenosti ve lhůtě několika týdnů - ale to již bude po volbách. To je fair play? Výběrovost zásahu MP mě naopak opravňuje k přesvědčení, že se jedná o bezprecedentní a nepřípustné zneužití MP v předvolebním boji, vymykající se základním etickým pravidlům. Ať již tato věc souvisí s tím, že se Konzervativní strana, resp. její kandidát Vladimír Hučín, dostali do mírně ostřejší mediální diskuse s kandidátkou ODS, nebo s tím, že kandidátka ČSSD je Vaší kolegyní na radnici - místostarostkou, nebo nesouvisí s ani jedním z uvedeného, vyzývám Vás, abyste se zachoval čestně a předmětný příkaz MP okamžitě zrušil. Když se našla cesta, jak Vladimíra Hučína poškodit, jistě by se také dala najít cesta, jak toto poškození, ještě nyní do voleb, kompenzovat. Tuto možnost ponechávám plně Vaší úvaze a Vašemu svědomí.

Děkuji Vám za odpovědi na mé otázky i za Váš zásah, který, pevně věřím, v zájmu zajištění fair play, učiníte.

 

S pozdravem

 

RNDr. Jan Kubalčík, Ph.D.

místopředseda Konzervativní strany

mistopredseda2@konzervativnistrana.cz

 

Na vědomí: tisk