PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

26.07.2010

Autor: VORP

Odpověď Výboru na obranu rodičovských práv

na stanovisko MŠMT


14. července tr. se na webu ministerstva školství objevilo Stanovisko MŠMT k aktivitám Výboru na ochranu rodičovských práv a Hnutí pro život. Tento text převzalo na své stránky několik škol. Protože autor zřejmě nepochopil, o co rodičům ve VORP jde, odpovídáme tímto vysvětlením:

Vážení autoři, vaše stanovisko podsouvá členům VORP neinformovanost o výuce na základních školách. Jak je však zřejmé z našeho Prohlášení - otevřeného dopisu, VORP protestuje konkrétně proti dokumentům zveřejněným na webu ministerstva 19. dubna 2010 pod názvem „Doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy v základních školách". Naší kritice byla vystavena zejména metodická příručka Sexuální výchova - vybraná témata. Protest VORP směřuje také obecněji proti vyučování témat, na která mohou být ve společnosti různé názory.

Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání jsou sexuální témata sice zmíněna, ale jen velice všeobecně bez konkrétních doporučení a řešení. Záleželo na vůli jednotlivých pedagogů, v jakém smyslu se jim budou věnovat, mohli (a měli) se na tom domluvit s rodiči. Výše zmíněná metodická příručka naopak prakticky doporučuje informace a aktivity, se kterými z morálních důvodů zásadně nesouhlasíme. V tom jsou ty „nové obsahy sexuální výchovy", které ve svém stanovisku popíráte.

Nevíme, kam až sahá pravomoc České školní inspekce a co přesně sleduje, ale určitě nebude učitele nutit, aby učili děti používat kondom, všechny druhy antikoncepce a seznamovali je názorně s pohlavními úchylkami a perverzními sexuálními praktikami. V opačném případě by inspekce vážně porušila práva rodičů, kteří s takovou výchovou nesouhlasí.

Rodiče sdružení ve VORP nechtějí v žádném případě zatajovat dětem informace o sexualitě, proto se nás také netýká hrozba Listinou základních práv a svobod pro upírání práva na informace. Poučení o sexuálním chování nejsou totiž neutrálními informacemi, ale vždy patří do morálního rámce, který se může u rodičů i tvůrců příručky zásadně lišit. Jsou to rodiče, kteří nesou za chování svých dětí zodpovědnost a mají také právo vychovávat děti podle svého přesvědčení, jak potvrzují základní právní dokumenty, např. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, čl. 18, odst. 4.: Státy, smluvní strany Paktu, se zavazují respektovat svobodu rodičů... zajistit náboženskou a morální výchovu svých dětí podle vlastního přesvědčení rodičů."