PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

05.04.2012

Autor: Konzervativní strana

Nepodceňujte nálady ve společnosti

Otevřený dopis vládě České republiky


Vážený pane premiére, vážená vládo,

Konzervativní strana se znepokojením sledovala demonstrace vyvolané tzv. Holešovskou výzvou, kterých se v nedávných dnech ve velkých městech zúčastnily tisíce lidí. S obavami vnímáme, že vláda k situaci přistupuje se - snad zdánlivou - lehkovážností. Političtí komentátoři, sociologové i politologové se sice většinou shodují v přesvědčení, že současné události zatím neohrožují demokratické uspořádání naší společnosti, my jsme však přesvědčeni, že tyto demonstrace je třeba brát vážně. Nemusíme chodit příliš daleko do historie pro příklady, kdy elitami podceňovaný demagog získal na svou stranu nespokojené masy, aby pak s jejich pomocí naplnil své cíle a je připravil o svobodu.

Je zřejmé, že současnou situaci hodlají zneužít jak ČSSD a KSČM, tak odbory, které při snaze o organizování masových protivládních protestů naštěstí zatím nebyly příliš úspěšné. Odbory jistě udělají vše pro nápravu své prestiže tím, že na připravovanou demonstraci v Praze přivezou co nejvíce nespokojenců. Spojením jejich sil s nečitelnými a chaotickými občanskými iniciativami, za usilovné podpory ze strany parlamentní levice, může dojít k radikalizaci relativně pokojné demonstrace v nekontrolované násilí. I když věříme, že se tento scénář nenaplní, je zřejmé, že nynější situace povede k nebývalému posílení postavení levice před blížícími se senátními a krajskými volbami, nemluvě o předčasných volbách do Poslanecké sněmovny, o které levice usiluje a rozhádaná vládní koalice jimi hrozí.

Konzervativní strana vyzývá vládu České republiky, aby nepodceňovala negativní nálady ve společnosti. Žádáme vládu, aby neprodleně začala občanům České republiky trpělivě a důsledně vysvětlovat veškeré probíhající i chystané vládní reformy. Nelze spoléhat na to, že občané sami pochopí naléhavost a logiku jednotlivých reformních kroků. Nemají totiž k dispozici dostatek informací a znalostí, aby se dokázali ve složité situaci dobře orientovat. Přitom komerční a bohužel často i veřejnoprávní média, která nemají faktickou ani morální zodpovědnost, veřejnost spíše dezorientují a manipulují s ní.

Na základě komunikace s veřejností by vláda měla kontinuálně vyhodnocovat situaci a neměla by trvat na opatřeních, která mají malý vliv na příjmy státního rozpočtu (neustálé zvyšování různých správních poplatků ap.), ale negativně působí na veřejnost a připravují vládu o důvěryhodnost a popularitu. Kromě vysvětlování smyslu vládních reforem je nepochybně důležité, aby vláda prezentovala i své úspěchy. Nelze přitom poukazovat na to, že si veškeré informace může každý nalézt na internetových stránkách vlády. Pokud vláda nedokáže své úspěchy prodat, je na tom stejně, jako výrobce dobrého zboží, který nedokáže své výrobky úspěšně uplatnit na trhu a proto zbankrotuje.

Vážený pane premiére, vážená vládo, Konzervativní strana podporuje vaši snahu o snížení deficitu veřejných financí i provedení sociální, zdravotní a důchodové reformy. Nemůžeme však mlčky přihlížet k tomu, jak vláda promarňuje příležitost, kterou dostala v posledních volbách, tím, že hrubě podceňuje potřebu stálé, upřímné a otevřené komunikace s občany i uvnitř koalice. Nemůžeme ani mlčet k tomu, že některé návrhy vlády, např. v oblasti daní, jsou nešťastné nejen pro občany, ale i pro zotavení se z hospodářské recese. Připravované zvýšení DPH utlumí spotřebu a projeví se snížením produkce; dotkne se to mnoha odvětví, zejména stavebnictví, služeb a turistického ruchu. Takové opatření ke snížení deficitu nepovede, naopak; lidé prostě přestanou utrácet. Deficit je nutné nejprve napravovat snížením na výdajové straně, omezením mandatorních výdajů, omezením státní byrokracie, zastavením korupce, která enormně zdražuje veřejné zakázky. Věříme, že si vláda včas uvědomí své omyly a udělá vše proto, aby situaci napravila. Jak ukazují současné události, kdy jedni nebo druzí koaliční partneři hrozí pádem vlády a předčasnými volbami, které by dozajista přinesly vítězství levice a konec reforem, času mnoho nezbývá.

Česká republika stojí na prahu těžkých zkoušek. Mnoho lidí si v minulých letech zvyklo na relativní materiální blahobyt, který bude v následujících letech nezbytných úspor stále obtížnější udržovat. Tzv. Holešovská výzva se falešně pokouší probudit naše občany k nové, zřejmě nedemokratické, revoluci tím, že připomíná výhradně to špatné, co uplynulé dvě dekády přinesly, a pomíjí všechno dobré, zejména pak získanou svobodu, a nabízí populistická, lživá a nereálná řešení. Prudké sociální nepokoje mohou být zažehnuty v nejméně očekávané chvíli a v důsledku i těch nejbanálnějších událostí. V naší společnosti přitom jsou dostatečně silné a dobře organizované skupiny, připravené připravit nás o nabytou svobodu. Riziko je umocněno společenskou atmosférou totální nedůvěry v oficiální struktury, což je bohužel také výsledkem práce všech polistopadových representací. Je úkolem nás všech zvrátit tento nebezpečný trend a vrátit lidem důvěru ve stát. Na rozdíl od nás, vláda k tomu disponuje dostatkem prostředků a příležitostí.

 

Za Konzervativní stranu

Martin Rejman

předseda