PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

16.05.2024

Autor: Konzervativní strana a Koruna Česká

Nenávistné projevy vůči Židům se opět začínají v Evropě stávat standardem

To máme opravdu tak krátkou paměť?


 

 

Konzervativní strana a Koruna Česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska sledují s rostoucím znepokojením nárůst protižidovských útoků v Evropě. Představa, že hlavní silou této odporné tendence jsou neonacistické skupiny, je anachronická. Ne že by neonacisté zcela zmizeli - nepochybujeme, že stále existují a své levicové smýšlení si i nadále pěstují, ale v nenávisti vůči Židům nemají šanci konkurovat importovanému Islámu. Evropa přijala na své území miliony lidí z různých islámských zemí, kteří mají bohužel ve velké míře jedno společné: nenávist k Židům a k Izraeli. K nim se s nadšením připojila nová, progresivní levice.

Zatím posledním výronem zmíněné nenávisti je odpor vůči účasti židovské zpěvačky Eden Golani, tedy representantky Státu Izrael, v soutěži Eurovision. Protesty uspořádané ve švédském Malmö připomněly počátky těch nejhorších zkušeností, které Židé jako národ v Evropě v minulém století zažili, a které následně vedly k holokaustu. Nenávidět Židy veřejně se už zjevně v Evropě opět smí. My to odsuzujeme!

Trváme na právu Státu Izrael bránit se palestinskými skupinami, potažmo Íránem organizovanému brutálnímu teroru. Na druhé straně, po potření teroristů, je tu samozřejmě složitý úkol nalézt následně model trvale udržitelného a pro všechny strany přijatelného mírového soužití, jehož nutnou podmínkou je uznání práva Státu Izrael na samotnou existenci. V tuto chvíli každopádně zcela souhlasíme se záměrem Státu Izrael zlikvidovat teroristické hnutí Hamás do posledního vraha. Cítíme s civilisty, nepochybně ve většině bez viny na terorismu Hamásu. Jejich utrpení může skončit okamžitě: bezpodmínečnou kapitulací teroristů. Světové autority se dopouštějí značného omylu, pokud se domnívají, že k zastavení utrpení civilního obyvatelstva v pásmu Gazy vede nějaká úzkostlivá zdrženlivost ozbrojených složek Státu Izrael. Taková zdrženlivost by v první řadě vedla k přežití Hamásu a tedy k pokračování onoho utrpení - neboť Hamás je jeho příčinou a netají se tím, že dostane-li příležitost, pokusí se masakr ze 7. října 2023 zopakovat. Proto k ukončení složité situace civilistů v pásmu Gazy povede pouze zničení Hamásu; nejrychleji pak jeho okamžitá bezpodmínečná kapitulace. K ní a pouze k ní mají směřovat výzvy mezinárodních autorit, pokud jim na životech civilního obyvatelstva skutečně záleží.

Nárůst protižidovských nálad sledujeme naneštěstí i v České republice. Požadavek, aby Univerzita Karlova rozvázala pracovní poměr s paní Irenou Kalhousovou, je v poslední době zatím nejvýraznějším projevem. Nezbývá, než se stydět za ty, kteří takto hanebné požadavky vznášejí - a samozřejmě podle svých možností udělat vše, aby takové odporné snahy nemohly nikdy uspět. Je přitom příznačné, že takový požadavek je předkládán anonymně, tedy zbaběle. Děkujeme autoritám UK za to, jak s hanebným požadavkem naložily. I tato reakce UK ukazuje, že v České republice je stále společnost schopná rozlišovat mezi agresorem a jeho obětí a ve své většině protižidovským náladám nepropadá, a navzdory převládajícímu „ovzduší" v EU stojí i nadále ČR na straně Státu Izrael. Jsme na to hrdí.

Vyzýváme odpovědné politiky u nás i v Evropě, aby nepřipustili opakování projevů veřejně manifestované nenávistí vůči Židům nebo jejich zastáncům, nebo aby se dokonce staly tolerovaným standardem. Obdobné akce vedoucí k zastrašování Židů, jejichž cílem a náplní je, aby se Židé necítili v některých místech Evropy bezpečně, patřily k „folkloru" v Evropě v době ještě nedávno minulé a vyústily v útoky na Židy, v pogromy a v holokaust.

 

Za Konzervativní stranu Za Korunu Českou, monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska

Jan Kubalčík Vojtěch Círus

předseda předseda