PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

07.07.2010

Autor: Konzervativní strana

Několik námětů – otevřený dopis

Dopis předsedům stran budoucí vládní koalice.


RNDr. Petr Nečas

předseda vlády ČR a předseda ODS

Polygon House (6. Patro)

Doudlebská 1699/5

Praha 4

140 00

 

Karel Schwarzenberg

předseda TOP 09

Michnův palác, budova č. 2

Újezd 450/40

Praha 1 - Malá Strana

118 00

 

Radek John

předseda strany Věci veřejné

Štefánikova 23/203

Praha 5

150 00

 

Brno, 1. července 2010

Vážený pane premiére, vážení páni předsedové,

předně bychom vám rádi pogratulovali k volebnímu úspěchu politických stran, jimž stojíte v čele. Probíhající, resp. již téměř uzavřená koaliční jednání v nás vyvolávají jistou míru naděje, ale vidíme i některá ohrožení. Rádi bychom proto nabídli vaší pozornosti několik námětů.

Nejprve bychom se rádi zastavili u Ústavy, jejíž osud nám na srdce leží nejvíce. Některé úpravy současného znění bychom považovali za velmi rozumné, jiných se naopak nemálo obáváme. Mezi ty první počítáme zejména odstranění zatím poslední úpravy - tedy snažšího rozpuštění Poslanecké sněmovny. Za prospěšné bychom také považovali tzv. konstruktivní vyjádření nedůvěry vládě - tedy aby ten, kdo vládě důvěru vypovídá, musel předem nalézat řešení dalších kroků, zejména otázky, kdo sestaví následující vládu (viz přílohy č. 1 a 2). Naopak za velmi pochybné dnes považujeme zavádění prvků přímé demokracie, zejména obecného referenda a přímé volby hlavy státu. Jako zásadní vidíme to, že jsou tyto otázky nahlíženy dílem z ryze procedurálních a dílem z ryze populistických hledisek. Určující však naopak musí být smysl těchto změn. Jiný důvod než ten, že „si to lid žádá", však není ani diskutován, ani prezentován. Je tomu tak proto, že žádný racionální důvod k takové změně u nás neexistuje. Systém, ve kterém uvnitř výkonné moci prezident neustále soupeří s předsedou vlády je dle našeho názoru nevhodný. Nechceme-li tedy posilovat prezidentovu roli, nedává žádný smysl posilovat jeho mandát - což však přímá volba právě činí. V neposlední řadě přímá volba daleko více otevírá dveře k vítězství populisticky laděného autokrata. Naopak důstojné osobnosti, které by byly pro vykonávání prezidentské funkce vhodné, budou spíše zdrženlivé a nebudou mít chuť se „předvádět". Přímá volba je také podstatně nákladnější, než volba současná. Zásadní otázkou pak je, že přímou volbou by přišel o jednu ze svých klíčových pravomocí Senát. Obáváme se proto vážného narušení rovnováhy celé Ústavy.

V druhé řadě bychom rádi položili důraz na otázky hospodářské. Považujeme za nezbytné čelit do budoucna všemožnému zadlužování systémově, a proto je třeba učinit schvalování deficitních rozpočtů náležitě obtížnější (viz přílohy č. 3 - 5). Obdobně bychom viděli jako velmi prospěšné do budoucna zkomplikovat zvyšování daní, resp. zavádění daní nových. Mezi nezbytnými reformami bychom pak rádi vyzvedli reformu penzijního systému (viz příloha č. 6). Tato reforma je jedním z předních témat, kde se nelze vyhnout nezbytnosti osobní odpovědnosti občanů.

Nemůžeme také nepřipomenout ústní závazek, který pro Českou republiku vyplývá ze členství v NATO - slovo gentlemanů, které bylo dáno našim spojencům, totiž že výdaje na obranu ČR neklesnou pod 2% HDP. S lítostí konstatujeme, že vlády ČR tento závazek neplní. My však jeho plnění považujeme za klíčové a jeho dlouhodobé ingorování za ostudné.

Dále si dovolujeme nabídnout vaší pozornosti návrh na změnu volebního systému do Poslanecké sněmovny (viz přílohy č. 7 a 8). Výhoda tohoto systému (poměrný, dvoukolový) spočívá v tom, že neruší 5% bariéru (tedy nekomplikuje sestavování většinových vlád), ale odstraňuje strach z propadnutí hlasu, což vnímáme jako prvek, který volební chování významné části naší veřejnosti podstatně deformuje.

Konečně nemůžeme pominout, že kromě opatření, která je nutné přijmout, jsou zde i normy, které by si zasloužily zrušit. Mezi nimi na prvním místě vidíme tzv. antidiskriminační zákon a zákon o registrovaném partnerství. Připomínáme velmi naléhavě, že je třeba respektovat lidskou přirozenost a cokoli, co je v rozporu s ní, odmítnout (viz přílohy č. 9 - 11).

Vážený pane premiére, vážení páni předsedové, očekáváme, že rodící se vláda bude nejen vládou rozpočtové odpovědnosti, neomezí se jen na ekonomická témata, ale bude si vědoma důležitosti témat morálních, od nichž se odvíjí důvěra, kterou je nutno obnovit. Očekáváme, že budete hájit politickou svobodu, ale nebudete přitom svobodu oddělovat od odpovědnosti. Víme, že moderní demokracii dává legitimitu a trvalost pouze vyhlídka na ekonomiku, kde se bude dařit slušně všem - nikoliv však všem stejně, ani všem najednou. Nepochybujeme, že v reakci na dnes populární a populistickou kontrakulturu, která zadlužuje budoucí generace a z veřejného života odstraňují každou stopu morálky, musí přijít návrat k vládě zákona, slušnosti, morálky, úcty k lidskému společenství, poctivě nabytému majetku a přirozeným zájmům. Pokud váš program bude v těchto intencích a budete-li jej naplňovat, máte naši podporu. V opačném případě v nás naleznete možná zatím slabou, ale rozhodně principiální opozici.

Za Konzervativní stranu, s pozdravem,

 

Jan Kubalčík

místopředseda Konzervativní strany

 

Vladislav Szkandera

člen Předsednictva Konzervativní strany

 

Přílohy:

1. Neznásilňujte Ústavu!

2. Odstraňte účelovou změnu Ústavy!

3. Cestou ke krachu

4. Zastavte zadlužování!

5. Cesty k zastavení zadlužování

6. Reforma konečně na obzoru?

7. Otevřený dopis senátorkám a poslankyním, senátorům a poslancům ve věci změnyvolebního systému

8. Změna volebního systému - ani hlas nazmar

9. Konzervativní strana k Zákonu o registrovaném partnerství

10. Tisková zpráva z 29. listopadu 2007

11. ANO lidské přirozenosti

 

Na vědomí: poslanci ODS, TOP 09 a VV, veřejnost, tisk