PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

20.04.2022

Autor: Konzervativní strana

NE základně - ANO základnám!

Konzervativní strana podporuje co nejrozsáhlejší trvalou přítomnost Armády USA na území ČR. Jedna vojenská základna NATO je vítaná, ale dvě jsou ještě vítanější.


Samotná přítomnost armády USA na našem území zvýší podstatně bezpečnost ČR. Lze však v takovém případě očekávat i další doprovodné dopady. Může jít o výrazný lokální ekonomický rozvoj, což dokladují reakce reprezentací těch regionů v západní Evropě, o kterých se spekulovalo, že je armáda USA opustí.

Konzervativní strana odkazuje na svoji aktivní podporu umístění prvku protiraketové obrany - radarové stanice Armády USA na území ČR před přibližně 15 roky. Kromě toho Konzervativní strana připomíná některá svá prohlášení k válce na Ukrajině:

Konzervativní strana vyzývá vládu České republiky, aby bezodkladně konzultovala ostatní členské státy Severoatlantické aliance (primárně Polsko a pobaltské partnery) za účelem nalezení adekvátní reakce na demonstraci síly ze strany Ruské federace, ke které během včerejšího dne (tj. 26.2.2014) došlo a kterou nelze vyjmout z kontextu současného dění na Ukrajině. Je tak nepochybné, že Kreml vážně zvažuje scénář podobný vpádu do Gruzie v roce 2008. Konzervativní strana se domnívá, že takovou přiměřenou odpovědí by např. mohla být vojenská cvičení NATO (pozemních a vzdušných sil ve východním Polsku, obdoba manévrů Steadfast Jazz z listopadu 2013, a/nebo námořních a vzdušných sil v Černém moři), a to co největšího rozsahu, který je z technického a časového hlediska možný, a okamžité zahájení jejich příprav vyhlášením pohotovosti zúčastněným silám." (Soft power nevyřeší vše, 27. února 2014)

EU musí povzbudit a v rámci možností podpořit všechny členské země, aby koordinovaně diversifikovaly své energetické zdroje, tedy aby snížily energetickou závislost na Rusku. Projekt plynovodu Nabucco je - i v důsledku expanse Moskvy do Gruzie v roce 2008 - zřejmě minulostí; je třeba intenzivně hledat alternativy. Západ musí nalézt nástroje, jak čelit hrozbám, které, jak je patrné, znovu nabírají svých tradičních obrysů. Jde o naléhavý úkol. Konec dějin se nekoná, Si vis pacem, para bellum." (Z expanze Kremlu je nezbytné vyvodit důsledky, 29. března 2014)

Dokud Moskva pokračuje ve vojenské intervenci, je nezbytné se vojensky bránit a vyvarovat se naivních snů o možnostech vyjednávání. Ta mohou být úspěšná pouze za předpokladu, že posice vyjednavačů bude podepřena dostatečnou vojenskou silou. Proto je zcela nezbytné, aby Západ dodal Ukrajině co nejvíce co nejmodernější výzbroje - vše ostatní jsou dnes pouhá gesta." (Zhoubný odkaz „Vítězného února", 24. února 2015).

 

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda

20. dubna 2022