PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

04.05.2011

Autor: Ing. Kristina Havlíková

Nažraný vlk, celá koza a příliš náhlé prozření jednoho komunisty

Ještě jednou k ODS v Městské části Brno - Jih


V komunálních volbách na podzim loňského roku byli do zastupitelstva MČ Brno-jih zvoleni tři zastupitelé za ODS. Dva z nich, pánové Ing. Radomír Jonáš a Ing. Petr Dočekal byli také na prvním zasedání nově zvoleného zastupitelstva zvoleni členy Rady městské části a pan Jonáš zároveň i místostarostou MČ.

I přes to, že volba byla tajná, je zřejmé, že desátý hlas, potřebný pro jejich zvolení a vznik „velké koalice" s ČSSD, dal komunista (zastupitel za KSČM pan Vítězslav Klabík). Zastupitelé ostatních stran a třetí zastupitel za ODS, pan Petr Hepnárek, totiž vůbec nehlasovali.

Přímou koaliční spolupráci s KSČM (i na komunální úrovni) mají členové ODS zakázanou na základě usnesení jejich kongresu. Předseda jihomoravské ODS, pan Kadrnka, ve vyjádření pro regionální vysílání České televize 18. listopadu 2010 prohlásil, že všechna místní sdružení, kde taková koalice s podporou KSČM vzniká nebo vznikla budou vyzvána, aby do nějakého velmi krátkého času, např. do dalšího zasedání zastupitelstva (čili do nějakého termínu cca v prosinci 2010), tuto situaci vyřešili, tzn., že tam (v těchto zastupitelstvech) musí vzniknout koalice mimo spolupráci s KSČM, nebo členové ODS musí z těchto Rad vystoupit. A pohrozil, že pokud se tak nestane, budou odebrány licence těm místním sdružením, která usnesení kongresu porušují.

Ve stejném pořadu ČT se pan Jonáš vyjádřil, že v současnosti řeší na radě místního sdružení, jak se k této situaci postavit a pokud nenajde jinou alternativu, která by umožnila spolupráci v zastupitelstvu mimo spolupráci s komunisty, je připraven odstoupit z Rady jak on, tak jeho stranický kolega, Ing. Dočekal.

Přepokládala jsem, že „hledat jinou alternativu mimo spolupráci s komunisty" znamená, že pánové budou jednat o podpoře „vládnoucí" koalice s ostatními zastupiteli z demokratických stran a na příštím zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 22. 12. 2010, nám, občanům, představí demokratického člena zastupitelstva, u kterého našli podporu a s nímž tedy uzavřeli koaliční smlouvu. A pokud se jim to nepodaří, že tedy dodrží dané slovo a ze svých funkcí odstoupí.

Nestalo se, k překvapení až zděšení mnohých, ani jedno. Asi ještě pozůstatky naivity... Ve stejnou dobu, kdy pan Jonáš dával do televize své prohlášení o hledání alternativy, totiž dříve soudruh, dnes již pan Klabík patrně prozřel, vystoupil z KSČM a podal žádost o vstup do klubu ČSSD, kde byl panem Haluzou, starostou MČ Brno-jih, okamžitě, tedy patrně s otevřenou náručí, přijat.

Ráda bych připomněla, že pan Klabík byl členem KSČM a zastupitelem MČ za tuto stranu minimálně od roku 1994 (viz volební server Českého statistického úřadu - www.volby.cz - výsledky voleb), což je minimálně posledních šestnáct let. Za KSČM byl do zastupitelstva MČ zvolen i v posledních komunálních volbách v loňském roce. A členem KSČM byl i v době, kdy byli oba shora jmenovaní pánové z ODS zvoleni do svých nynějších funkcí. Nikomu neberu právo na změnu názoru a na změnu politického přesvědčení, ale jak s přihlédnutím ke zmíněným skutečnostem nahlížet toto „náhlé prozření"? Je to bezesporu věc zejména pana Klabíka samotného, na jehož svědomí si apelovat netroufám.

Vedení ODS však, bohužel, tahle „alternativa" evidentně stačí. Jak jinak si mám vysvětlit, že Ing. Jonáš a Ing. Dočekal stále setrvávají ve svých funkcích a jejich buňka ODS dodnes nebyla rozpuštěna? Pro mě ale toto lživé a typicky „čecháčkovské" řešení rozhodně dostatečné není. Je zjevné, že už i na té nejnižší komunální úrovni je řada politiků naprosto odtržena od uvažování občanů - nepolitiků. Pevně věřím, že zvolené „řešení" připadá zcela absurdní podstatné většině mých spoluobčanů - „napříč politickým spektrem", jak se říká. Věřím konecně, že zejména voliči ODS v naší místní části se musejí hluboce stydět. Proč jim tohle „jejich" zastupitelé dělají? A, konečně, je naše městská část v tomto neblahém smyslu výjimečná, nebo je tohle už jev obecný? Stále se zdráhám uvěřit, že je to možné a doufám, že se probudím a zjistím, že to byl jen zlý sen... jsem snad já ta divná?

Sečteno a podtrženo: KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy) je ideovým i právním nástupcem KSČ (Komunistické strany Československa), která byla podle zákona o protiprávnosti komunistického režimu (198/1993 Sb.) prohlášena zločinnou, nelegitimní a zavrženíhodnou organizací. Kdo v dnešní době, více než dvacet let po „sametové" revoluci, staví svoji politickou kariéru na takových základech, je pro mě naprosto nedůvěryhodný a za takového představitele se jako volič a občan MČ Brno-jih musím stydět. Zaráží mě, že se hlavně nestydí pan Radomír Jonáš a pan Petr Dočekal - nebo to alespoň nedávají najevo a nevyvozují z toho žádné důsledky.

 

P.S.: V této věci jsem již před nějakou dobou napsala hlavním aktérům otevřený dopis, o jehož zveřejnění jsem usilovala zejména v místním periodiku „Jižní Kurýr". Samozřejmě si to nevysvětluji žádnou cenzurou - text patrně nebyl dostatečně literárně hodnotný, nebo se nevešel v důsledku jiných, podstatnějších sdělení, které bylo nezbytné do omezeného tiskového prostoru vměstnat, či prostě „zapadnul". Ale jsou to z mé strany pouhé spekulace, neboť redakce neuznala za vhodné mi byť jen stručně odpovědět...