PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

31.01.2024

Autor: Konzervativní strana

Maďarsko: chceme jednání, ne šikanu!

Tiskové prohlášení k šikaně Maďarska ze strany EU


Konzervativní strana je nepříjemně překvapena záměrem cíleně zaútočit na hospodářskou stabilitu spojenecké země – Maďarska, o kterém v minulých dnech informovaly Financial Times. Ať už je autorem tohoto plánu kdokoli a bez ohledu na to, nakolik je míněn vážně, vyznívá jako „poslední varování“ a vytváří mezi spojenci zcela nepřijatelnou atmosféru. Vyzýváme proto vládu České republiky, aby veřejně ujistila vládu Maďarska, že naše země se na takovém postupu nebude podílet a v případě, že bude maďarské hospodářství plánovanému útoku vystaveno, poskytne Česká republika Maďarsku účinnou pomoc a podporu.

Konzervativní strana nesouhlasí s řadou postojů a kroků, které Maďarsko koná vůči Ukrajině a její obraně proti ruské agresi. Souhlasíme s tím, aby země EU, samy za sebe, nebo v rámci EU, všemožně Ukrajinu podporovaly. Konzervativní strana k podpoře Ukrajiny v minulosti opakovaně vyzývala. Naše apely, že je nutné poskytnout ukrajinským obráncům zejména moderní zbraně a munici a to dostatečně rychle a v co největším množství, byly naneštěstí vyslyšeny jen liknavě. Ukrajinu samozřejmě v její snaze o obnovení územní celistvosti jednoznačně podporujeme i nadále.

Jak je však již dnes nepochybné, šikana Maďarska ze strany Evropské komise nemá primární příčinu v maďarském přístupu k ukrajinské otázce. Ve svém proslovu 17. ledna t.r. sama paní předsedkyně EK Ursula von der Leyen prohlásila, že finanční prostředky Maďarsku „jsou pozastaveny v zájmu práv LGBTQ, akademické svobody a práva na azyl“.

Konzervativní strana požaduje ze strany EU bezpodmínečný respekt k výlučné kompetenci členských států v morálně-kulturních otázkách, zejména pak těch souvisejících s rodinou. Pokud maďarská vláda nechce plnit pokyny progresivní levice ze zahraničí, a pokud je prosazování těchto ideologických požadavků podepřeno zmrazením finančních prostředků, které Maďarsku náleží, nezbývá maďarské vládě, než využívat k manévrování a vyjednávání těch prostředků, které ještě má k disposici: mezi nimi blokování pomoci EU Ukrajině. Vyjadřujeme zde přesvědčení, že okamžité zastavení šikany Maďarska ze strany EK a uvolnění příslušných prostředků by vedlo také ke změně maďarské posice v otázce finanční podpory EU Ukrajině. Zatím se však zdá, že než podpořit Ukrajinu, je pro EK důležitější vnutit do maďarských škol LGBT propagandu.

I kdyby vztah mezi zastavením šikany Maďarska, potažmo uvolněním finančních prostředků na jedné straně a posicí Maďarska vůči ukrajinské otázce na straně druhé nebyl tak přímočarý, jak se domníváme, nepochybujeme, že je to věc k vážnému jednání. A právě jednáním se mají mezi spojenci sporné body řešit. Nikoli pohrůžkou útokem na hospodářství spojeneckého státu.

 

 

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda


Soubory:
tz_240131_Madarsko.pdf