PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

01.04.2016

Autor: Konzervativní strana

Kulturu Západu je nutno pochopit a osvojit si ji

K projednávané novele školského zákona


Konzervativní strana se připojuje k prohlášení Koruny české, monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska z 24.3.2016 k projednávané novele školského zákona:

Poslanci parlamentu hlasovali ve středu 9.3. o novele školského zákona. Toto hlasování nabízelo příležitost k nápravě současného znění, které stanoví jako vzdělávací cíl „poznat světové a kulturní hodnoty a tradice". Na zasedání přednesla poslankyně Nina Nováková pozměňovací návrh v tom smyslu, že je třeba poznávat světové kultury, ale naši vlastní evropskou humanistickou kulturu, vycházející z tradic a kořenů antiky, judaismu a křesťanství je nutno pochopit a osvojit si ji.

Bohužel většina poslanců hlasovala pro ponechání dosavadního multikulturního pojetí výuky, tedy odmítla možnost nápravy směrem ke zdůraznění evropských (a dodejme - západních) hodnot.

Poslanci kolem dokola řeční o tom, že Evropa čelí nežádoucímu šíření odlišných kultur. Jak to tedy, že odmítnou navrhovaný konkrétní a neagresivní, ale účinný nástroj proti riskantnímu multikulturalismu v oblasti, která je vzhledem k budoucnosti klíčová? Opravdu nám má být lhostejné, jakou kulturu předávají naše školy?

Dámy a pánové poslanci, děti vystavené státem nařízené infekci multikulturalismu, jsou naše děti! A my si takovou jejich výchovu a vzdělání nepřejeme!

My si přejeme, aby naše děti byly nejprve seznamovány s vlastními, českými a tedy evropskými tradicemi, s dějinami evropské civilisace, se smyslem a duchem evropské minulosti i současnosti, bez zamlčování či překrucování. Takové vzdělání a výchova musí směřovat k hrdosti (ovšem nikoli nekritické) na výsledky našeho evropského vývoje, k výuce kritického myšlení a k přijetí evropského humanismu za své. Žáci a studenti českých škol mají právo získat ve škole hluboký vztah k evropským kulturním kořenům, i informace o existenci kultur jiných.

Žádáme poslance parlamentu České republiky, aby znovu zvážili svoji odpovědnost za vztah budoucích generací k vlastní zemi a kontinentu, k jeho civilisaci a kultuře a vtělili to do textu vyjadřujícího základní orientaci vzdělávání dětí a mládeže. Ve světle dnešních teroristických útoků v Bruselu ještě zesílilo naše přesvědčení, že výchova ke ztotožnění se s vlastní kulturou a civilisací od dětství bude v delší perspektivě účinnější, než jakákoli silová řešení.

Předsednictvo Koruny české

 

Za Konzervativní stranu

Josef Bílek

předseda