PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

26.02.2013
Kategorie: Právo, Lidská práva

Autor: Konzervativní strana

Konzervativní strana se připojila k podání k Mezinárodnímu trestnímu soudu

Konzervativní strana vyzývá občany, aby se k uvedenému podání připojili jako individuální osoby.


Konzervativní strana se připojila k podání k Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu z 15. ledna 2013 pod číslem jednacím OTP-CR-24/13, podanému Mgr. Jaroslavem Čapkem (příslušný formulář je přílohou této tiskové zprávy, stejně jako podrobná informace o předmětném podání).

Souhlasíme tedy s tvrzením, že na území České republiky jsou dodnes páchány konkrétními soudci, případně státními úředníky, zločiny proti lidskosti a to formou znemožnění realizace lidských práv v jejich aspektu nepromlčitelného práva na reparaci škod. Jde o škody způsobené porušováním lidských práv komunistickým režimem, které postižení utrpěli na majetku, osobní svobodě, zdraví, ztrátě výdělku a jiných příležitostí, na způsobu života, nebo vyhnáním z domovů, zákazem návratu do rodného domu či dokonce obce nebo okresu, přičemž od pádu komunistického režimu stát průběžně brání těmto postiženým v jejich mezinárodně chráněném právu na náhradu majetkových i nemajetkových škod.

Souhlasíme také, že současná česká justice není na nestranné a nezávislé posouzení věci způsobilá a to proto, že v ní soudí mnoho soudců s komunistickou minulostí a soudci s postkomunistickým myšlením.

Konzervativní strana vyzývá občany, aby se k uvedenému podání připojili jako individuální osoby (termín je velmi krátký - jen do konce února 2013).

Martin Rejman

předseda

 

Počet příloh: 2