PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

18.09.2006

Autor: Jan Kubalčík

Konzervativní strana není extrémistická: podivná reakce...

Druhá reakce na nařčení kandidátky ODS do Senátu v Prostějově.


„Připomínám vám, že extremismus při obraně svobody není neřest! A dovolte mi vám rovněž připomenout, že umírněnost při prosazování spravedlnosti není ctnost!" (Barry Goldwater, senátor za stát Arizona, na konventu v San Francisku v roce 1964, když přebíral nominaci na úřad presidenta USA za Republikánskou stranu)

 

14. září 2006 informoval internetový deník idnes.cz v článku „Uvolněte cestu do Senátu Hučínovi, vyzval člen ODS" o výzvě člena ODS pana Karla Zejdy kandidátce ODS do Senátu v obvodu č. 62, Prostějov paní Ivaně Hemerkové, aby stáhla svoji kandidaturu a podpořila kandidáta Konzervativní strany pana Vladimíra Hučína. Podle idnes.cz na to paní Hemerková reagovala těmito slovy: „Je s podivem, že člen ODS nabádá člena ODS k rezignaci ve prospěch extrémně pravicové strany, za kterou pan Hučín kandiduje".

Napsal jsem a na adresu paní Hemerkové ivana@hemerkova.cz poslal, mimo jiné, toto: Paní Hemerková, prosím Vás, vysvětlete a doložte to, nebo se, prosím, Konzervativní straně omluvte. Děkuji Vám. ... Paní Hemerková, prosím Vás, usnadněte zvolení Vladimíra Hučína do Senátu Parlamentu ČR tím, že stáhnete svoji kandidaturu a podpoříte jej. Nepochybuji o Vašem pravicovém založení. Tímto krokem uděláte pro pravici v této zemi to nejlepší co můžete. Děkuji Vám.

Myslím, že je to dostatečně slušné na jedné straně a dostateně přímé a jasné na straně druhé. Přímá, jasná reakce však žádná. Na stránkách přílohy Střední Morava MF DNES vyšel v sobotu 16. září článek „Kdo co vlastně řekl, hádají se politici". V něm se píše: „Omlouvat se ale nikomu nehodlá, i když připustila, že slovo „extremistická" použila nešťastně. „Pokud jsem použila výraz „extrémní", trvám na tom, že jsem-li vyzývána k odstoupení členem vlastní politické strany ve prospěch jiného kandidáta, je to extrémní krok, který nemá obdoby," vysvětlila Hemerková.".

Paní Hemerková měla a má řadu možností. Mohla třeba napsat, že teď nemůže a odpoví později... nebo že idnes.cz zkreslil její výpověď... Skutečně čelem by se k celé věci postavila, kdyby si našla nějaké programové body Konzervativní strany a na nich začala ukazovat náš extrémismus - a skutečně by mohla objevit věci, které u ODS nenajde a ty pak za extrémistické označit. Příkladně bod „Trvat na tom, aby odpovědnost za zneužití moci a zločiny komunizmu nesli konkrétní lidé včetně těch, kteří jim beztrestnost během 90. let umožnili, protože pokud k tomu nedojde, nemá naše země budoucnost." prostě musí být z pohledu ODS extrémistický... stejně jako žádný správný straník ODS nemůže považovat za normální, když někdo hodlá „Vycházet z vědomí, že zprostředkující občanské struktury, tvořené bohatou sítí obecních, zájmových, svépomocných, charitativních, náboženských, vzdělávacích, kulturních, sportovních a dalších společenstev, zaručují přirozenou diferenciaci a mnohotvárnost společnosti a rozmanitost příležitostí k naplnění individuálních cílů lidí, tvoří protiváhu stále širší moci státu a falešného rovnostářství a brání rozbití společnosti na izolované jedince.". To je, panečku, pěkně nebezpečný extrémismus...

Tím se dostávám k tomu, že paní Hemerková také mohla zvážit předložené argumenty, omluvit se a v tom nejlepším případě podpořit Vladimíra Hučína. Místo toho uhýbá, její reakce je víc než podivná. Přečtěte si, prosím, co paní Hemerková pro MFD uvedla, pozorně ještě jednou. Ať se na mě paní Hemerková nezlobí, ale mně je zcela lhostejné, jestli považuje nebo nepovažuje za extrémní jednání svého stranického kolegy. Z ničeho nic převádí svůj výrok na zcela jiné téma - v jeho rámci ať si paní Hemerková pro mě za mě trvá na čem chce. Ale nálepka extrémismu byla v původním tvrzení od paní Hemerkové jasně určena Konzervativní straně. A to je také to jediné, co mě na celé věci zajímá. Možná to někomu z čtenářů přijde malicherné nebo zbytečně vyhrocené, ale považuji za svoji povinnost hájit dobré jméno jak Konzervativní strany, tak své - a opakuji: Konzervativní strana není extrémistická. Když udělám chybu, tj. např. použiji slovo „extrémistická" nešťastně, tak zkrátka chybu přiznám a omluvím se. Proč toto normální pravidlo, které paní Hemerková v soukromém životě jako dospělý a sebevědomý člověk jistě uplatňuje, nepřenese také do své politické činnosti? Copak to je něco jiného?

Nezbývá tedy než se k celé věci vrátit a zkusit se na ni podívat z jiného úhlu, který snad bude pro paní Hemerkovou - pokud to vůbec čte... - poutavější. Jací lidé jsou se často zjistí podle jejich chování právě tehdy, když si myslí, že na ně nikdo nemůže, že jim to zkrátka projde. A samozřejmě je to tak - paní Hemerková může tohle všechno ignorovat.

Paní Hemerková, v oddíle Vaší webové prezentace „Spolu dokážeme" je spousta pěkných slov. Věřte, prosím, že nic z uvedeného není útokem vůči Vaší osobě; jsem přesvědčen, že ta pěkná slova myslíte vážně a že je ve svém soukromém životě čestně žijete. Odborníků na školství je ale v Senátu dost. To, co má za sebou Vladimír Hučín si, při vší úctě k Vám, ani neumíte představit. Zamyslete se, prosím, poctivě, nad tím, jak moc by mohl občanům, tedy samozřejmě i všem v Prostějově a okolí, to znamená i Vám, být Vladimír Hučín, se svými profesionálními zkušenostmi, v kombinaci s pevným prověřeným charakterem, v Senátu prospěšný. Kolik zbytečně vyhozených peněz v oblasti tajných služeb by mohl efektivně pomoci ušetřit (a kdo ví, třeba by tyto ušetřené peníze skončily právě ve školství...), jak by se tato oblast pod kvalifikovaným dohledem mohla pozvednout natolik, aby si naši spojenci v NATO mohli dovolit spolupracovat s našimi vědeckými pracovišti (tedy i vysokými školami - a ejhle, zase školství...) na vývoji i těch nejšpičkovějších technologických novinek bez obavy, že klíčové know-how skončí v rukou nespolehlivých či přímo nepřátelských skupin a/nebo režimů... Ale i kdyby nemělo jít o „úspory", ale o to, aby daňoví poplatníci za své nemalé peníze konečně dostali kvalitní službu... Nemusíte mít přitom o občany z Prostějova a okolí obavy, že pan Hučín pro ty „velké" věci zapomene na jejich každodennost, na jejich práci, úsilí, úspěchy a případné problémy a potíže. Právě on je člověkem, který dobře ví, jaké to je pasovat se sám se zarputilým zlovolným protivníkem a usilovat o spravedlnost - a proto je spolehlivou zárukou, že nedopustí, aby se něco podobného páchalo na jiných...

Více-méně jsem však názoru, že Vy tohle vůbec nečtete, že v nejlepším případě to čte nějaký člen Vašeho teamu, který je přesvědčen, že jde o natolik bezvýznamnou záležitost, že nemá smysl Vás tím nijak zatěžovat. O.K., milý asistente... vyřiďte tedy, prosím, paní Hemerkové alespoň to, že nikdy není pozdě, že nic není ztraceno, a že nejvíce prospěšná bude a nejlepší službu Vašim spoluobčanům i Vám udělá, když stáhne svoji kandidaturu a podpoří Vladimíra Hučína. A taky že přiznat omyl a omluvit se není žádná hanba - ale to jistě ví... Pokud jste skutečně pravicově orientovaný/á (a i takoví lidé v ODS jsou...) a přesto tak neučiníte, můžu Vám, parafrázuje opět Barryho Goldwatera, jen připomenout, že „ve svém srdci víte, že mám pravdu"...

 

18. září 2006

 

Jan Kubalčík

místopředseda Konzervativní strany

www.konzervativnistrana.cz

 

Zasláno také na adresu ivana@hemerkova.cz, kterou jek disposici na webové prezentaci paní Hemerkové.