PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

20.07.2018

Autor: Karel Ledvinka

Jsme před volbami do senátu ČR

...dovoluji si Vás oslovit a přimluvit se o Váš hlas pro MUDr. Chalánkovou...

"Současná politika je vzpourou neschopných, zvolených špatným svědomím voličů." (Jiří Stránský)


Netrvalo to dlouho, ale teprve poté, co jsem se svobodně rozhodl, po 8 letech působení v parlamentu, znovu nekandidovat a odejít z tzv. „velké politiky", jsem zjistil, jak rozdílný je pohled obyčejného občana a politika na politiku, na právo, na odpovědnost. Právě z poznání tohoto rozdílného postoje si dovoluji napsat několik předvolebních slov.

V každé společnosti má lidský život dvě tváře. První tvář je to, čemu se lidé věnují: studují, pracují, zakládají rodiny, vychovávají děti, různě se sdružují, cestují, baví se. Jsem přesvědčen, že tento každodenní život, přes celou řadu problémů, je nepoměrně lepší, než v dobách, kdy se nic nesmělo - tedy na příklad veřejně říkat, co si kdo myslí. Život má ale i druhou tvář. Je to vlastně vztah občanů k vlastnímu státu, ke společnosti, k veřejnému životu. V poslední době jde v politice o jasný odklon od bojů idejí k jednotlivým populistickým řešením. Díky za to, že se lidé v listopadu 1989 spontánně rozhodli žít ve svobodě. Co je to ale platné, když my, lidé, jsme se příliš nezměnili. Především jsme se nevyrovnali s minulostí, dopustili jsme, že se přestaly střetávat politické názory a ideje a ty byly nahrazeny jen obyčejným bojem o moc. Proto tradiční politické strany onemocněly. Ne, že by byly nakažené, ale ony onemocněly zevnitř. Vnitřním bojem o moc, o vliv, o místa. Voliči v parlamentních volbách upřednostnili politická hnutí, která neslibovala mnoho, slibovala jen změnu. Už nyní se ukazuje, že se pouze „zařadila" mezi mocné - tedy také nemocné.

Místo nové politické kultury a transparentnosti moci se přestaly střetávat různé politické názory a hodnoty, setřel se rozdíl mezi levicí a pravicí, mezi liberály, konzervativci, socialisty a populisty. Každý se dokáže spojit s každým jen aby získal podíl na moci, v ekonomice se stále hledá třetí cesta plná korupce, desatero se stalo cizím slovem, natož pak slovo Bůh. Vzniká oprávněně dojem, že demokracie je vlastně amorfním politickým prostorem pro dlouhodobé přežívání jistých politických elit, navíc naprosto spojených s elitami ekonomickými.

Neměli bychom ale zapomínat na to, že Socialisté chtějí vládnout a ovládat lidi prostřednictvím silného státu - tudíž odebírají občanské svobody, Liberálové chtějí, aby si každý mohl dělat, co chce - tudíž odmítají odpovědnost, Nacionalisté chtějí nadřadit vlastní národ národům jiným, Fundamentalisté chtějí zůstat na světě sami, Komunisté chtějí nadřadit jednu třídu všem ostatním - tudíž šíří třídní nenávist a Konzervativci chtějí žít v pravdě podle odkazu předků - tudíž prosazují morální zásady.

Je evidentní, že právě díky chybějícím morálním zásadám současné politické reprezentace může být, a také bude, konzervativní politika politikou budoucnosti. Jedině návrat k mravnosti, svobodě pod vládou zákona, rodině jako základu společnosti a biblické pravdě může zastavit degeneraci západní křesťanské společnosti. A výjimkou nebude, a nemůže být, ani Česká republika.

Je zřetelné, že paní MUDr. Jitka Chalánková prokázala svojí prací i svými politickými postoji, že může v senátních volbách oslovit ty, které zklamala současná politická reprezentace a ty, kteří jsou přesvědčeni, stejně jako já, že se musíme vrátit k myšlenkám listopadu 1989.

Pokud máte svá pevná a jednoznačná stanoviska, že morálka patří do našeho života bez výjimky, a pokud chcete zabránit totalizaci české politiky, dovoluji si Vás oslovit a přimluvit se o Váš hlas pro MUDr. Chalánkovou, která kandiduje jako nezávislá, s podporou Konzervativní strany a Koruny České, v letošních podzimních volbách do Senátu Parlamentu ČR v obvodě č. 62, Prostějov.

 

Ve Vysokém Mýtě, 19. července 2018

Karel Ledvinka

ekonom a politik, v 90 letech poslanec (ODA) a místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, dnes jako nestraník člen Smírčího soudu Konzervativní strany