PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

30.10.2020
Kategorie: Sociální politika

Autor: Jan Kubalčík

Jak nám Maláčová uplácí důchodce

Když už nad rámec zákonné valorizace zvyšovat důchody, tak tedy ty vdovské, a k tomu případně navíc u žen zohlednit počet vychovaných dětí.


Je to už více než týden (text původně publikován 1. září 2020) , co se na kanále ČT v pořadu Otázky Václava Moravce ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) sugestivně dotazovala spoludiskutérů (pirátská poslankyně Olga Richterová a ekonom Mojmír Hampl), zda tuší, jak vysoký je průměrný důchod žen (cca 13 100 Kč měsíčně) a kolik důchodců má důchod nižší než 14 000 Kč (cca 1 milion). Bylo přitom patrné, že si sama sebe hodně užívá.

Tato data jí každopádně sloužila jako významná část argumentace ve prospěch návrhu, aby k letošním Vánocům dostali důchodci úplatek 6000 Kč. Jako tu nejobtížnější v této záležitosti pak předkládala ryze technickou otázku, zda má takový úplatek být vyplacen jednorázově, nebo se má rozpustit do dvanácti splátek. Ano, jistě, při jednorázové výplatě by mohlo dojít k tomu, že by někteří takto obdarovaní přišli o nárok na některé dávky. Tak určitě... Jinými slovy, pro paní ministryni už v tom okamžiku bylo mnohem podstatnější debatovat o tom, jak úplatek vyplatit - otázku zda vůbec si zjevně nekladla. Vždyť přece 13 100 Kč a 1 milion! Dnes je, jak víme, dohoda mezi koaličními partnery současné vlády taková, že nepůjde o tisíců 6, ale „jen" 5. Tím je s velkou pravděpodobností věc politicky vyřízena.

Přesto bych se rád na okamžik vrátil k těm dvěma vyděračským „argumentům". Ano, vyděračským, protože manipulativně stavějí každého oponenta do posice toho, kdo nepřeje chudým důchodcům lepší živobytí. Dlužno dodat, že poslankyně Richterová i ekonom Hampl diskutovali srdnatě - zjednodušeně: oba se správně dotazovali, kde na to vláda vezme. Kromě toho Olga Richterová připomínala nějaké pirátské návrhy, které by jisté zdroje mohly přinést, a Mojmír Hampl poukázal na opomíjený fakt, že neexistuje systém, ve kterém by v neprosperující společnosti mohli být zajištění bohatí penzisté - prostě životní úroveň důchodců bude vždy nějakým způsobem s prosperitou hospodářství dané země svázána -, a vyjádřil přesvědčení, že mnoho, ne-li většina důchodců by snadno pochopila, že v důsledku hospodářských potíží důchody nad rámec zákonné valorizace v nejbližší době neporostou. To vše s paní ministryní Maláčovou nepohnulo ani o milimetr. Takže zpět k jejím „argumentům".

Problém nízkých důchodů - a to obecně - je nejpalčivější tam, kde důchodce žije sám, tedy v jednočlenné domácnosti. Takových domácností je v ČR necelých 30% (a jejich počet narůstá). Věková kategorie 65+ se na těchto jednočlenných domácnostech podílí lehce nadpolovičně - konkrétně je jich 670 516 (údaj z roku 2019 ... pro zajímavost: asi polovina je mezi 65 a 75 roky a druhá polovina je starší...). Asi 72% z tohoto počtu tvoří ženy, 28% muži (nic jiného zatím ČSÚ neuvádí... ale to je jistě dočasné). Kategorie 65+ jistě není totožná s příjemci starobního důchodu, ale pro tuto úvahu to budeme předpokládat - každopádně přes 96% z uvažovaných seniorů nepracuje. Každopádně všech občanů ČR věku 65 roků a starších je 2 131 630*), z toho je 1 233 653 žen a 897 977 mužů. Čili ze všech žen ve věku 65 let a starších jich žije 39% v jednočlenné domácnosti a ze všech mužů ve věku 65 let a starších jich v jednočlenné domácnosti žije 21%. Rozdíly mezi muži a ženami uvedené na předchozích řádcích jsou způsobeny jednoduše tím, že se ženy v průměru dožívají vyššího věku než muži (což je tedy do očí bijící nespravedlnost, kterou by si možná genderové odbornice a odborníci měly/i vzít na mušku...). Ze všech osob 65+ žije v jednočlenné domácnosti necelá třetina (cca 31,5% - tedy jen velmi mírně nadproporčně...). A právě u této třetiny a jen pro ně jsem ochoten vzít vyděračská slova paní ministryně vážně - skutečně, platit nájem a inkaso z jednoho důchodu nižšího než 14 000 Kč, nebo dokonce než 13 100 Kč, to může znamenat chudobu. Jenže také ještě vůbec nemusí.

A to je má druhá námitka. Znám osobně ženu v diskutovaném věku, která během uplynulých tří dekád usilovně a poctivě pracovala na rozvoji své vlastní firmy - a uspěla. Ano, jak vím přímo z jejích úst, důchod, který jí byl vyměřen, přispívá do statistik, které s takovou chutí citovala paní ministryně Maláčová. Ale o chudobě se v případě této ženy nedá hovořit ani vzdáleně - z důvodů, které jistě nemusím rozvádět. Nebo jiný příklad, který také znám ze svého relativně blízkého okolí: žena taktéž s velmi nízkým důchodem, leč (spolu)majitelka mnoha hektarů úrodné zemědělské půdy. Chudoba? No tak ta opravdu vypadá hodně jinak... Aby bylo jasno, já jsem v obou případech velmi rád, že se věci mají tak, jak se mají. Ale na druhé straně mi připadá naprosto absurdní, aby se kvůli těmto důchodkyním prohlubovala díra do státního rozpočtu - navrch s plnými ústy řečí o chudobě.

A co bych tedy v oblasti důchodů viděl jako případně přiměřené, pokud by nemělo jít o plošné předvolební uplácení, ale o snahu reálně pomoci těm skutečně potřebným? Když už tedy nad rámec zákonné valorizace zvyšovat důchody, tak tedy ty vdovské, a k tomu případně navíc u žen**) zohlednit počet vychovaných dětí. Ale to by neodpovídalo hlavnímu smyslu celé akce, kterým je nákup volebních hlasů... V každém případě bych se však ze všeho nejraději držel výše zmíněných slov Mojmíra Hampla: mít bohaté důchodce v chudé zemi prakticky nelze a podstatná většina seniorů snadno pochopí, že nad rámec daný zákonem lze přidávat jen v dobrých časech. Ty jsou však za námi.

 

Autor je předsedou Konzervativní strany.

Napsáno pro Konzervativní noviny

 

*) Počet osob, které k 31.12.2018 pobíraly starobní důchod, byl 2 410 080.

**) Přesněji, spíše pro nějakou blíže nespecifikovanou budoucnost - u těch, které čerpaly příslušnou rodičovskou „dovolenou"...