PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

03.12.2015

Autor: MS Konzervativní strany Brno

Informujte strážníky MP o zločinech komunismu

Otevřený dopis primátoru města Brna Petru Vokřálovi


Vážený pane primátore,

obracíme se na Vás ve věci incidentu brněnské městské policie (dále jen MP), jejímž jste velitelem. Nemůžeme sice posloužit osobním svědectvím, ale měli jsme možnost shlédnout dvě videonahrávky ze dne 17. 11. 2015 z jakési manifestace komunistů proti kapitalismu (či jak se akce jmenovala) v centru Brna (viz dole). Sdíleli jsme rozhořčení občana, který dokonce 17. listopadu musel přihlížet veřejné propagaci hnutí, které kromě jiného hlásá třídní zášť (§ 260 TZ*). Zmíněné hlásání třídní nenávisti bylo spácháno minimálně manifestačním nesením podobizen Lenina a Marxe a být na místě, požadovali bychom po příslušnících MP adekvátní zásah, jako by to učinil každý slušný člověk - a jak se také dožadoval již zmíněný občan. K našemu překvapení (a až zděšení) příslušník MP nejenže neprojevil sebemenší zájem zasáhnout, ale ještě se dehonestujícím způsobem tázal občana, zda je odborníkem na extrémismus. Pravděpodobně je tedy, dovozujeme, odborníkem příslušný člen MP. Nadto, nepřiměřenost zákroku proti právem pobouřenému občanu, končící dokonce nasazováním pout, je očividná. Strážníci MP použili neadekvátních donucovacích prostředků, čímž překročili své pravomoci dané zákonem o obecní policii (553/1991 Sb.). Přítomní příslušníci Policie České republiky (dále jen PČR) jen nečinně přihlíželi a je otázkou, zda svojí nečinností neporušili zákon. To však není otázka na Vás.

Vás bychom se však, vážený pane primátore, rádi dotázali, jak výše popsaná situace vůbec mohla nastat? Byli městští policisté nějak a někým proškoleni, instruováni či alespoň poučeni o výše uvedeném paragrafu? Pokud ano, jak a kým? Pokud víme, PČR vydala již před lety informační brožurku týkající se nacismu, jeho odznaků, písní, praporů apod. Dostalo se něco podobného k příslušníkům MP v Brně? A byli obdobně poučeni i o komunismu? Nebo snad manifestační nošení např. podobizny Hitlera je závažnější, než manifestační nošení podobizny Lenina? A je snad symbol hákového kříže škodlivější než srp a kladivo? Srovnávat by se zřejmě dalo dále...

Konečně se Vás musíme přímo dotázat: sjednáte nápravu? Najde ani tak o potrestání příslušníků MP, kteří incidentu ze 17. 11. 2015 byli přitomni. Jde o budoucnost. Tím máme na mysli zejména zajištění proškolení příslušníků MP, tedy jejich náležité informování o zločinech komunismu, jejich srovnatelnosti (přinejmenším) se zločiny nacismu a z toho vyplývající povinnosti patřičně a řádně zasahovat, je-li zrůdný komunismus propagován. Ubezpečte nás prosím, že se něco podobného nebude nikdy příště opakovat.

Budeme rádi, pokud nás budete o svých krocích v této věci informovat, předem děkujeme za Vaše konání a přejeme Vám v něm hodně zdaru.

V Brně 3. prosince 2015

za Konzervativní stranu

RNDr. Svatopluk Kalužík

předseda MS Konzervativní strany Brno

 

Na vědomí: členové Zastupitelstva města Brna, veřejnost, tisk

 

kontakty: msbrno@konzervativnistrana.cz, 602 501 853

Avizované nahrávky: https://www.youtube.com/watch?v=tFKN-noGf-o, http://brno.idnes.cz/zatceni-17-listopadu-04b-/brno-zpravy.aspx?c=A151117_161152_brno-zpravy_lva

* Dle § 260 TZ: „Kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let." - kvalifikovaná skutková podstata zpřísňuje tresty na tři roky až osm let při spáchání činu tiskem, rozhlasem, televizí nebo jiným podobně účinným způsobem, při spáchání činu členem organizované skupiny nebo za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.