PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

10.03.2023

Autor: Konzervativní strana

Dvacet čtyři let v NATO

Prohlášení KONS k výročí


Před dvaceti čtyřmi lety byla Česká republika přijata do svazku zemí NATO. Připomínáme si toto významné výročí s vědomím, že naše příslušnost ke státům sdruženým v NATO nám dala možnost podílet se na společné obraně západní civilizace a být zároveň pod její ochranou. Je dobře, že se těšíme ochraně organizace, která byla založena s cílem bránit své členy před napadením. Tím spíše je to dobře ve světě, ve kterém na střední Evropu stále dopadá stín Ruska, jehož agresivní imperiální podstata se nikterak nezměnila, jak přesvědčivě ukazuje otevřená válka proti Ukrajině. Odkazy na naše vlastní historické zkušenosti, ať se již jedná o Mnichov 38 či Srpen 68, jsou zcela na místě a je nezbytné z nich čerpat.

V souvislosti s agresí Ruska proti Ukrajině se dále odkazujeme na naše vyjádření k danémů tématu, která publikujeme již od roku 2014. Zejména pak opakujeme, že vláda premiéra Fialy má plnou podporu Konzervativní strany pro své kroky směřující k podpoře Ukrajiny v jejím boji na život a na smrt. Vážíme si rozhodných kroků, které tato vláda v daném směru již podnikla, ať již samostatně nebo ve spolupráci s našimi spojenci, stejně jako aktivity té části české veřejnosti, která Ukrajinu podporuje na občanském základě. Děkujeme.

U příležitosti tohoto výročí je dále třeba připomenout Stát Izrael, který je zcela nepochybně součástí západní, židovsko-křesťanské civilizace, statečně ji brání, a i za to je vystaven nepřetržitým útokům nepřátel. Stát Izrael přitom nepožívá výhod členství v NATO. Konzervativní strana připomíná svůj návrh, prvně vznesený v roce 2002: je třeba pozvat Stát Izrael do NATO.

Konečně je nutné zmínit, že Česká republika přislíbila, že jako člen NATO budeme každoročně na obranu vydávat nejméně 2 % HDP. Toto slovo gentlemanů však dlouhodobě neplníme; jako spojenci již v tomto bodě fatálně selháváme. Za nehorázné v daném kontextu považujeme úvahy některých politiků, kteří naznačují, že pomocí snížení výdajů na obranu či zrušení některých konkrétních vojenských zakázek, ať už sjednaných nebo zamýšlených, by se vyřešila otázka deficitu důchodového systému. Předně, rezignace na obranu země znamená, že je lhostejné, jaká je budoucnost důchodů. Navíc, problém důchodového systému je dlouhodobý - žádný jednorázový krok jej v principu vyřešit nemůže.

Je nutné zásadně zvýšit výdaje na obranu ČR a to okamžitě, pokud možno výrazně více, než je zmíněná minimální úroveň. Jsme rádi, že současná vláda ČR závazek respektuje a hodlá pracovat na jeho reálném naplnění - nemusí to však stačit. Je totiž nezbytné soustředit se zejména na vlastní schopnosti obrany a plnění spojeneckých závazků: jen ten, kdo je v první řadě ochoten hájit se sám, může žádat podporu spojenců. Každopádně je přijetí do NATO největším zahraničněpolitickým úspěchem České republiky za celou dosavadní dobu její existence.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda

10. března 2023