PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

11.10.2012

Autor: Jan Kubalčík

Dopis premiéru Nečasovi

...ve věci tzv. finanční ústavy.


Vážený pane premiére,

jako místopředseda Konzervativní strany se na Vás obracím v souvislosti s vládním záměrem tzv. finanční ústavy. Členové Konzervativní strany tento krok v zásadě vítají, tato šance by však neměla být promarněna; schválená opatření nesmějí zůstat jen polovičatá. Připomínáme související návrhy Konzervativní strany, které byly opakovaně předkládány. Považujeme za správné, aby

1. pro přijetí deficitního státního rozpočtu bylo nutné v PS Parlamentu získat kvalifikovanou většinu (např. 3/5 či 2/3 ze všech poslanců), zatímco pro přijetí vyrovnaného, resp. přebytkového rozpočtu by měla stačit většina prostá,

2. pro zavedení nové či zvýšení jakékoli existující daně bylo nutné v PS Parlamentu získat kvalifikovanou většinu, zatímco pro snížení či zrušení nějaké daně by měla stačit většina prostá,

3. oba výše uvedené principy byly analogicky adekvátně vztaženy na kraje i obce (kde by se jednalo spíše o poplatky ap., než o daně).

Občané platí příliš mnoho na daních jen proto, že vlády chtějí hodně utrácet. Bludný kruh zvyšování daňové zátěže je podporován tím, že vlády a jim poplatná média rádi poukazují na podobnou praxi u všech svých sousedů. Tím se tento neblahý trend stává jakýmsi celosvětovým omylem. Z něho pak lze odvodit tyto závěry: málokdo hledá alternativy k vysokým výdajům, k vysokým daním a přílišným regulacím, které zatěžují jak jednotlivce tak jejich rodiny; zapomíná se, že veřejná politika má posilovat především osobní svobodu a příležitosti tak, aby lidé byli schopni se postarat o sebe a o své blízké nezávisle na státu; příliš mnoho lidí se snaží žít na úkor ostatních, a to jak z pohledu materiálního, tak duchovního, ale především zbavováním se vlastní odpovědnosti - jak jinak si vysvětlit odpor proti redukci daní, což je cesta nejen k ekonomickému růstu, ale také k posílení našich rodin, které by měly být nejlépe vybaveny učit děti občanským ctnostem, ale i zvykům nezbytným pro hospodářskou produktivitu.

V rámci návrhu „finanční ústavy" je počítáno se vznikem Národní rozpočtové rady. Na to se díváme skepticky - naše zkušenost hovoří spíše pro to, že reálný problém zřízením úřadu vyřešen nebude. Předpokládanou „dluhovou brzdu" naopak považujeme za rozumné opatření, samozřejmě v závislosti na hranici, od které bude uplatňována. Jsme přesvědčeni, že je již dnes nejvyšší čas za ni „zatáhnout".

Vážený pane premiére, věřím, že se zasadíte o to, aby tzv. finanční ústava nebyla ve svém výsledku jen bezzubým nástrojem a aby účinně napomohla nejen zastavení zadlužování naší země, ale aby také (např. svým vlivem na ekonomické chování všech zúčastněných) přispěla k nezbytnému obrácení trendu - k zahájení splácení našich dluhů.

S úctou,

Jan Kubalčík

místopředseda Konzervativní strany