PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

20.07.2012

Autor: Martin Rejman

Dopis premiéru Nečasovi

...ve věci restitucí majektů církví.


Vážený pane premiére,

 

jako předseda Konzervativní strany se na Vás opět obracím s obavami, vyvolanými otřesy současné politické scény, které mohou vést až k  pádu Vaší vlády.

Nejen já a členové strany, v jejímž čele stojím, jsme přesvědčeni, že ve­dení státu musí v těchto chvílích odolat všem oprávněným i neoprávněným útokům proti současné vládní koalici. Hlavním důvodem je, že ještě nebyl s konečnou platností schválen jeden z nejdůležitějších zákonů nynějšího volebního období, který vymezuje vyrovnání se státu s církvemi.

Naše obavy tkví v očekávání, že by po pádu vlády do vedení země na­stoupila radikální levice, která by zablokovala nejdůležitější krok završující restituční procesy po roce 1989, o zablokování reforem v sociální, zdravotní a důchodové politice nemluvě. V přijetí zákona o narovnání vztahů mezi státem a církvemi a jeho realizaci vidíme jedinečnou příležitost, jak konečně významně napravit křivdu komunistického režimu a zároveň podpořit z hle­diska budoucnosti naší země nejzdravější společenské vrstvy. Příležitost schválit tento zákon v navrhovaném znění se nemusí již nikdy opakovat.

Doufám proto, vážený pane premiére, že se moudře zasadíte o uklidnění napjaté situace vzniklé v souvislosti s aférou spojenou s nákupem letounů CASA a zároveň (zatím) neodvoláte z vlády ministra financí Miroslava Ka­louska s ohledem na stabilitu vládní koalice. Jsem si vědom tíhy dilematu, zda vládnout s lidmi, kteří ztrácejí poslední zbytky důvěry veřejnosti, poškozují pověst nejen svoji, ale celé vlády a škodí i obrazu naší země v zahraničí - nebo dokončit proces vyrovnání vztahu státu a církví. Ale volba konzervativně smýšlejících politiků, mezi něž nepochybně patříte, je v tomto velmi důležitém tématu jasná, jakkoliv bolestná. Za definitivní schválení uvedeného zákona bude Vaše vláda, jak věřím, v budoucnosti právem velmi oceňována.

Děkuji Vám, vážený pane premiére, že stojíte v čele tohoto úsilí.

 

V úctě

Martin Rejman,

předseda