PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

14.02.2007
Kategorie: Právo, Hučín

Autor: Martin Rejman

Dopis panu předsedovi Vlády ČR

ve věci Vladimíra Hučína a údajného extremismu Konzervativní strany. Navazuje na dopis z 10.11.2006.


Vážený pan

Mirek Topolánek

předseda vlády ČR

Praha

 

Vážený pane předsedo vlády,

 

už v září m.r. (19.9.) a znovu pak 10.11.2006 jsem se na Vás obrátil ve věci bývalého důstojníka BIS pana Vladimíra Hučína a žádal Vás, abyste se osobně zasadil o to, aby byla panu Hučínovi vrácena jeho hodnost, vrácen zbrojní průkaz a aby byl finančně odškodněn za příkoří, kterým byl vystaven v uplynulých několika letech. Také jsem Vás žádal, aby byly odtajněny všechny dosud utajované části spisu, který je veden v záležitosti Vladimíra Hučína a aby byly zpřístupněny veřejnosti. Musím bohužel s podivem konstatovat, že jsem dosud neobdržel Vaši odpověď a proto Vás opět zdvořile, ale důrazně žádám, abyste se záležitostí pana Hučína osobně zabýval a zjednal nápravu. Zatím byl panu Hučínovi vrácen zbrojní průkaz a je-li to i Vaší zásluhou, děkuji Vám.

S podivem musím konstatovat, že ani režisér Martin Vadas, který Vám v podobné věci napsal dopis již 9. září 2006 a teprve koncem října jej prohlásil za otevřený (<http://www.virtually.cz/?art=12979>) dodnes také neobdržel (dokonce ani formální) odpověď. Chápu, že k požadovaným úkonům, jedná-li se o odtajnění, potřebujete jistý čas, ale přesto prosím, abyste se touto záležitostí důsledně zabýval.

Myslím, že v situaci, kdy i ministr vnitra Vaší vlády pan Langer je znepokojen zaměstnáváním asi 800 příslušníků StB v rámci působnosti jeho ministerstva, je pobuřující, že důstojník BIS, Vladimír Hučín, který mj. i na tuto skutečnost dlouhodobě upozorňoval, nemůže v BIS pracovat. Jsem přesvědčen, že i Vás znepokojuje, že v bezpečnostních složkách demokratického státu i v médiích veřejné služby 17 let po „sametové revoluci" pracují lidé, kteří sloužili totalitnímu režimu. Není nesnadné uhodnout, komu mnoho z těchto lidí dodnes slouží.

 

Věřím ve Vaši brzkou odpověď a děkuji Vám za ni.

 

S úctou

 

Martin Rejman

kancléř