PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

19.09.2006

Autor: Martin Rejman

Dopis panu předsedovi Vlády ČR

ve věci Vladimíra Hučína a údajného extrémismu Konzervativní strany.


Vážený pan

Mirek Topolánek

předseda Vlády ČR

a předseda ODS

Praha

 

V Praze, dne 19. září 2006

 

Vážený pane předsedo Vlády,

vážený pane předsedo ODS,

 

dovolte mi obrátit se na Vás ve věci, která se Vás týká v obou Vámi zastávaných vysokých funkcích.

Jako předseda vlády jste mimo jiné zodpovědný za bezpečnostní situaci v České republice. Jistě Vám neuniklo, že Bezpečnostní a informační služba (BIS) a Policie ČR před několika lety zinscenovaly proces s bývalým důstojníkem BIS kpt. Vladimírem Hučínem, který byl na základě vykonstruovaných obvinění rok ve vazbě a další čtyři roky se vlekly soudy na různých úrovních, až byl letos rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ve všech bodech obžaloby shledán nevinným. Proti tomuto rozsudku však nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Renáta Vesecká před několika týdny podala mimořádný opravný prostředek - dovolání k Nejvyššímu soudu. Jistě je to jejím právem. Mimořádné znepokojení a podezření z dalších manipulací však vyvolává její údajný souhlas s vyloučením veřejnosti z účasti na projednávání před soudem a také fakt, že JUDr. Vesecká podala dovolání jen několik dní po oznámení kandidatury Vladimíra Hučína do Senátu Parlamentu ČR na kandidátní listině naší Konzervativní strany.

Pane předsedo vlády, už v průběhu minulých soudních líčení byla veřejnost opakovaně vylučována z hlavního líčení s odůvodněním, že „by mohly být projednávány tzv. utajované skutečnosti", protože část soudního spisu údajně nese stupně utajení tajné a přísně tajné. S těmito částmi spisu údajně nebyli seznámeni ani obhájci obžalovaných Vladimíra Hučína a MUDr. Jana Chmelaře advokáti JUDr. Stanislav Devátý a JUDr. Milan Hulík. Kriminalizace kpt. Vladimíra Hučína, který rozkrýval levicový terorismus, poukazoval na organizování protiamerických kampaní, financovaných z podivných, pravděpodobně v té době i iráckých a jiných zahraničních zdrojů, připomínal prorůstání státní správy, policie a justice bývalými příslušníky StB a lidmi, spjatými s komunistickým režimem, se ukázala jako čistě účelovou. Tuto špinavou hru rozehráli lidé, spjatí především s ČSSD a KSČM. Zatím jediný, kdo přiznal, že byl dezinformován Policií ČR a BIS a panu Hučínovi se omluvil, byl poslanec za ODS ing. Jan Klas, který ze své funkce patnáct let odpovídal za dozor Poslanecké sněmovny nad činností BIS.

Žádám Vás, vážený pane předsedo vlády, abyste uložil řediteli BIS a ministrům spravedlnosti a vnitra, aby se dali podrobně informovat o okolnostech kriminalizace Vladimíra Hučína a aby odtajnili všechny dosud utajované části spisu (jejichž zatajování již nemá žádný bezpečnostní význam) a zpřístupnili je veřejnosti. Žádám Vás také, abyste uložil ministru vnitra potrestat ty, kteří se, ať už v Policii ČR, nebo v BIS, zúčastnili „výroby" naprosto vykonstruovaných „důkazů", které vedly k nucenému odchodu schopného a poctivého důstojníka z BIS, jeho věznění a vlekoucím se zbytečným soudům. Zároveň považuji za samozřejmé, že Vladimíru Hučínovi bude vrácena jeho hodnost, zbrojní průkaz a bude i finančně odškodněn za všechna léta, kdy byl ponechán státem, kterému deset let obětavě sloužil, prakticky bez prostředků.

Bezpečnostní situace se také bezprostředně týká uvažovaného jmenování dosavadního ředitele BIS Jiřího Langa koordinátorem protiteroristických operací. Podle svědectví právě Vladimíra Hučína má pan Lang značný podíl na neobjasnění bombových útoků na Přerovsku, včetně útoku na kancelář KPV, z čehož býval nařčen pan Hučín! Pan Lang znemožnil operativní činnost při zjišťování osob, které stály za vyvoláváním a financováním protiamerických aktivit na Olomoucku, Bruntálsku, Přerovsku a v dalších oblastech. Svými rozkazy znemožnil m.j. monitorování kontaktů mezi představiteli krajní levice na Moravě se zástupci Iráku a dalších států podporujících mezinárodní terorizmus. Věřím proto, pane předsedo vlády, že se spolu s ministrem vnitra touto záležitostí budete osobně zabývat.

Nakonec mi, prosím, dovolte obrátit se na Vás v následující věci:

Jak už jsem uvedl, pan Vladimír Hučín je kandidátem Konzervativní strany v podzimních volbách do Senátu. Pan Hučín přijal kandidaturu za naši stranu nejen proto, že souhlasí s programem Konzervativní strany, ale měl s námi dlouhodobou zkušenost, protože jsme mu od počátku poskytovali podporu, obraceli se v jeho věci na příslušné ministry i na prezidenta republiky, zúčastňovali se soudních jednání apod.

Nedávno vážený člen Vaší strany pan Karel Zejda z Přerova vyzval Vaši kandidátku v obvodu č. 62 Prostějov paní Ivanu Hemerkovou, aby zvážila stažení své kandidatury a podpořila Vladimíra Hučína, který kandiduje tamtéž jako nezávislý na kandidátní listině Konzervativní strany. Podle idnes.cz ze 14. 9. 2006 na to paní Hemerková reagovala slovy: „Je s podivem, že člen ODS nabádá člena ODS k rezignaci ve prospěch extrémně pravicové strany, za kterou pan Hučín kandiduje". Místopředseda naší strany pan Kubalčík e-mailem ze 14. 9. 2006 požádal paní Hemerkovou, buď aby doložila „extrémní" charakter naší strany, nebo aby se omluvila. Dosud se tak nestalo! Myslím si, pane předsedo Vlády a pane předsedo ODS, že víte, že Konzervativní strana je demokratickou, řádně registrovanou neparlamentní pravicovou stranou s konzervativním ale nikoliv extrémním programem.

Naším programem je především obnova normálních slušných poměrů, skutečné politiky, tedy střetu ideí na rozdíl od prosazování osobních zájmů, ochrany poctivě nabytého soukromého vlastnictví, právního prostředí a vymahatelnosti zákona. Jsme m.j. zastánci nízkých, ale vymahatelných daní z příjmu a nulové daně z dědictví. Domníváme se, že přerozdělování prostředků může být jen takové, aby nebyla porušena motivace. Jsme příznivci kapitalismu bez přívlastků s důsledným uplatňováním antimonopolní politiky a vytvářením nebyrokratického a nekorupčního prostředí pro podporu malého a středního podnikání, s minimálními zásahy státu. Chceme orientovat sociální programy adresně na indisponované a slabé občany, kteří se dostali do tíživé situace ne vlastní vinou, aby i jim byl umožněn důstojný život. Jsme přesvědčeni, že v zájmu zachování naší civilizace musíme posilovat transatlantické vazby, utužovat spojenectví v rámci NATO a nepodléhat levicovým antiamerickým kampaním.

Tvrdíme, že totalitarismy XX. století - nacismus a komunismus - byly vzpourou proti pravdě, lidské přirozenosti, důstojnosti a svobodě, a že je proto morální povinností bojovat proti nim až do úplného zničení. Odmítáme socialismus ve všech jeho podobách pro jeho iluzi, že štěstí a blahobyt občanů lze zajistit prostřednictvím rozsáhlé státní moci, pro jeho pošetilou snahu o dosažení umělé rovnosti za cenu porušování svobody a důstojnosti člověka. Nesouhlasíme s liberály pro jejich vypjatý individualismus, nerespektující přirozené a tradiční vazby člověka ani pravdu o existenci objektivního morálního řádu, který přesahuje každého z nás.

Ponechal bych, vážený pane předsedo, „úlet" Vaší kandidátky Ivany Hemerkové bez povšimnutí, kdybych neměl zprávy o tom, že Konzervativní strana je údajně v jakémsi tajném seznamu vedena jako extrémně pravicová a že její někteří členové mají dokonce odposlouchávány telefony apod. Mimochodem, jestli se někdo dostane na seznam „pravicových" extrémistů jen proto, že je důsledným antikomunistou, jistě byste na něm musel být, jak doufám a věřím, i Vy a mnoho členů Vaší strany.

Žádám Vás, vážený pane předsedo Vlády, abyste mne ujistil, že Konzervativní strana ani její členové nejsou státními orgány označování jako extrémní a pokud snad ano, že ihned uložíte ministru vnitra provést kroky, které takové vážné pochybení napraví a napříště mu i zabrání.

Děkuji Vám za informaci k jednotlivým bodům mého dopisu.

 

S úctou

 

Martin Rejman

kancléř