PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

09.07.2009

Autor: Martin Rejman

Dopis ministryni spravedlnosti JUDr. Daniele Kovářové

ve věci odškodnění Vladimíra Hučína za jeho protiprávní věznění a další činěná příkoří


V Praze, 8. července 2009

 

Vážená paní ministryně,

obracím se na Vás v záležitosti, o jejíž řešení jsem dopisem z 15.3. t.r. (přijato Vaším ministerstvem 16.3. pod č.j. 659/09) požádal bývalého ministra Jiřího Pospíšila; dopis přikládám v příloze. Přes několik telefonických urgencí ještě za úřadování JUDr. Pospíšila, nebylo na dopis odpovězeno. Jde o rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze 16. února t.r., jímž soudce Mgr. Riedlbauch rozhodl ve věci žaloby Vladimíra Hučína na stát za náhrady újem a příkoří, které utrpěl za neoprávněné věznění a víc jak šest let se táhnoucí soudní stíhání.

Jelikož mezitím podal jménem žalobce V. Hučína jeho právní zástupce JUDr. Devátý odvolání (viz příloha), žádám Vás, paní ministryně, abyste se se záležitostí seznámila a svými kroky učinila spravedlnosti zadost, aby tak byl Vladimír Hučín konečně řádně odškodněn. Stát a my všichni to dlužíme statečnému člověku, který za totalitního režimu proti němu bojoval a je jedním z hrdinů III. odboje, a který po sametové revoluci ve svém boji proti pozůstatkům komunizmu pokračoval.

Připomínám Usnesení Evropského parlamentu „O svědomí Evropy a totalitě“, přijaté 2. dubna t.r. Evropský parlament v něm m.j. konstatuje, že osobnosti, které se aktivně stavěli proti bezpráví komunistických režimů, je důležité připomínat jako hrdiny totalitní éry. Doufám, že se tak náš stát skutečně bude chovat.

Protože dosud nebylo odpovězeno na výše zmíněný dopis, dám jej k dispozici veřejnosti, stejně jako tuto žádost a věřím, paní ministryně, že jí vyhovíte.

Děkuji a jsem v úctě,

 

Martin Rejman

kancléř Konzervativní strany

 

Přílohy:

Dopis Konzervativní strany z 15. 3. 2009, č.j.: 659/09

Odvolání proti rozsudku ze dne 25. 2. 2009, č. j.: 12 C 52/2007-118

 

 

Vážená paní

JUDr. Daniela Kovářová

ministryně spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti

Praha