PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

24.10.2008

Autor: Radoslav Štědroň

Dopis ministru zemědělství Petru Gandalovičovi

Navazuje na dřívější otevřený dopis Č. Hofhanzla.


24. IX. 2008

 

Petře, zdravím Tě,

já se samozřejmě plně ztotožňuji s dopisem, který si dostal od Čestmíra Hofhanzla. Nebudu z něj citovat ani po něm opakovat. Ale i já, občan České republiky - mám právo hledat řešení neutěšeného stavu ve správě státních lesů.

O tom, že tato správa není v pořádku není pochyb.

Oproti svým spoluobčanům mám ale tu výhodu, že jsem se přihlásil do posledního výběrového řízení na ředitele s.p. Lesy České republiky. Ty si vybral jiného na to máš právo, ale bordel je tam stále. Není to jen fikce. Jak to že dokonce i zcenzurovaný český tisk si dovolí napsat, že do soukromých fondů plynou z LČR stamiliony korun. To si vymysleli pomatení novináři? Bylo to několikrát napsáno (ne stovky korun, ale stamiliony korun). Kvůli takovýmto - jen kvůli takovýmto penězům, musí padnout vláda, natož tak ministr odpovědný za tento podnik.

A to uvádím jen jednu věc z LČR s.p.

Ve svých vizích, které jsme jako uchazeči měli do onoho výběrového řízení napsat - jsem vše uvedl (máte je) - podstatou je, že tam musí přijít člověk, který absolutně není spjat s dnešní lesnickou mafií. To se nestalo - a já už ve své vizi předvídal - že pokud tato podmínka nebude splněna, budou nepořádky přetrvávat.

Nevím pochopitelně jak dalece Tě tlačí Tvá rodná strana, ale vzhledem k tomu , že jde dnes už prokazatelně o politickou zkorumpovanou grupu - si odpovědný za udržování nepříznivého stavu v hospodaření s českými lesy (polovinou z nich).

Všichni navíc hovoří jen o ekonomice podniku (naposledy v tisku další člen lesní mafie české z nějaké společnosti Less), nikdo nehovoří o největším bohatství tohoto národa - trvale udržitelného zdroje energie, čistého vzduchu a všech jevů společných pro všechny funkce zdravého lesa. O tom nikdo z Vás nemluví - to nejsou Vaše lesy, nějakého ministra, vlády či jakéhosi výboru parlamentu.

Jde o naše české národní bohatství a z ekologií to nemusí mít nic společné.

Jen píšu proto , že jsem stále připraven - nechat se obětovat - vyčistit Váš pseudokapitalistický chlív , vzít na sebe trám manažera tohoto podniku - A - nechat se při tom oddělat.

To taky ve své vizi uvádím. Oni - česká lesní a dřevařská mafie si své miliony vzít zadarmo nedají. Vím. Přesto jsem (tady se totiž nedá v té republice žít) připraven - jistě spolu i s několika ostatními - kteří nebyli ono poslední výběrové řízení vybráni - vyčistit ten Váš kotel na stranické a jiné penězovody.

Petře, já o Tobě přeci vím, že jsi nerozhodný, opatrný, zcela nemanažerský typ, který shodou jakýchsi náhod je místopředsedou oné politické zločinecké organizac (ne že byste tam byli osamoceni v parlamentu - jste tam čtyři takoví, pořád to počítám ještě stále bez Strany zelených - nevím jak dlouho), která se spolupodílí na situaci v hospodaření s českými lesy. Přece si nemyslíš, že to budete dělat až do Vašeho důchodu.

Tak, jako jsem psal takové dopisy bolšanům - musíš i Ty vědět, že je tu velká skupina lidí, kteří Vás, Tebe (si místopředseda těch fóglů) nenávidí jak smrt, já k ní patřím.

 

Radoslav Štědroň
Vdovská 36
Ostrava 712 00