PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

20.03.2015

Autor: MS KONS Brno, MS KČ Brno

Dopis hejtmanu JmK M. Haškovi

Vyvěste vlajku NATO!


Vážený pane hejtmane,

vycházíme z nám zatím jediných dostupných konkrétnějších informací:

Přes Česko projede konvoj americké armády

„Patříme k těm, kteří v důsledku změn bezpečnostních podmínek v Evropě volají po co nejužší spolupráci mezi spojenci. Průjezd amerického konvoje bude důkazem alianční jednoty a zároveň to bude to nejmenší, čím můžeme přispět," uvedl ministr obrany Martin Stropnický. ... Na trase přesunů pak s ohledem na plynulost v maximální možné míře využijí dálnice. ... Základní informace o průjezdu konvoje americké armády už obdrželi také hejtmani a primátorka hlavního města Prahy. V dopisech, které včera rozeslal Generální štáb AČR, jim bylo sděleno, že jakmile budou definitivně potvrzeny přesné harmonogramy jednotlivých konvojů, obdrží hejtmanství a magistrát bližší informace cestou krajských vojenských velitelství.

Autor: Tiskové oddělení MO (www.mocr.army.cz)

Zcela souhlasíme s výše citovanými slovy ministra obrany Stropnického a jako důkaz našeho souhlasu bychom rádi pozdravili spojenecké vojáky NATO, neboť zejména takto je vnímáme (viz příloha).

Vycházíme dále z informace, že Vám je již trasa průjezdu známa resp. bude včas upřesněna. Předpokládáme, opět na základě výše uvedené informace, že pravděpodobným místem průjezdu Brnem bude mmj. křižovatka dálnice D1 a výpadovky na Vídeň. Velmi bychom uvítali, kdybyste nám mohl tutu domněnku upřesnit, nejlépe spolu s přibližným časem průjezdu. Předpokládáme totiž samozřejmě, že se nebude jednat o žádné vojenské tajemství.

Při této příležitosti vyzdobí řada z nás svá obydlí vlajkami NATO a přivítali bychom, kdyby takto zareagovalo i sídlo Vámi spravovaného Jihomoravského kraje. Dovolte nám Vás o to touto formou požádat. S podobnou žádostí se obracíme i na MmB a radnice jednotlivých městských částí v Brně a doufáme, že i vyslyšením této naší výzvy bude co nejvíce patrné, jak jsme se vědomi důležitosti a jak si vážíme příslušnosti naší země k NATO.

Děkujeme předem, za sebe i za naše kolegy v Konzervativní straně a Koruně České, za všechny kroky, které v tomto směru podniknete.

 

RNDr. Svatopluk Kalužík

předseda Městského sdružení Konzervativní strany Brno

 

Martin Bernáth

předseda Místní společnosti Brno Koruny České

 

V Brně, 20. března 2015

 

Kontakt: Svatopluk Kalužík, e-mail: Kaluzik.S@seznam.cz, mobil: 602 501 853

Příloha: Welcome Dragoons!, společné prohlášení Klubu angažovaných nestraníků, Koruny České - monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska a Konzervativní strany

Na vědomí: veřejnost, tisk