PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

13.06.2011

Autor: Martin Rejman

Dopis

Fondu angažovaných nestraníků k Ceně Jana Beneše


Vážený Fonde angažovaných nestraníků, vážení přátelé - členové KAN,

zasloužíte velký dík, obdiv a úctu za uspořádání předání Ceny Jana Beneše vážené paní Kristině Vlachové za její úspěšnou, záslužnou  a  statečnou službu veřejnosti, kterou jí prokazuje svými dokumenty. Celá akce byla důstojnou oslavou a oceněním vzácné ženy. Její ústrojnou součástí bylo i zdokumentování zvěrstev, jichž se zločinný komunistický režim dopouštěl v pracovním táboře - věznici v Minkovicích. Myslím, že na nás všechny Vámi připravený program hluboce zapůsobil a posílil v nás úmysl nepolevit ve snaze pojmenovávat zločiny komunistického režimu a důsledky toho, že nebyly odsouzeny a potrestány.

V úctě,

Martin Rejman,

člen Generální rady Konzervativní strany