PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

Témata

Zde jsou souhrnně publikovány naše stanoviska, dopisy, jiná stanoviska, naše názory a názory odjinud.

Můžete zobrazit příspěvky ke konkrétním obecným tématům, či ke konkrétním kauzám.

Obecná témata

Kauzy

K situaci kolem lesů

16.09.2008

Autor: Čestmír Hofhanzl

Otevřený dopis ministru zemědělství Petru Gandalovičovi


Tvůrčí role "svobodné" publicistiky v postkomunistické "demokracii"

25.08.2008

Autor: Čestmír Hofhanzl

Formální demokracie, politická pluralita i "svobodná" média ve společnosti, kde se nenastavily jasné normy, že zneužití a zločinné jednání se nekompromisně trestá – má horší důsledky než otevřená diktatura a otevřené zločinné...


Zloděj křičí "Chyťte zloděje!"

09.07.2008

Autor: Čestmír Hofhanzl

Od starého reakčního "modli se a pracuj" šla naše cesta přes prvorepublikové "pravda vítězí" ke „spojení proletářů všech zemí“. Dnes je zásadou českých 'státníků' "vrána vráně oči nevyklove".


Komunismus není mrtev

20.06.2008

Autor: Čestmír Hofhanzl

"Člověk se svou schopností myslet vymknul z řádu přírody. Nejlepší duchové v počátcích civilizačního vývoje dospěli zjevenou zkušeností k tomu, že v zájmu přežití své skupiny i druhu musí mít myšlení pevná pravidla a řád. Tak a i...


Virtuální tance církevních restitucí

23.05.2008

Autor: Čestmír Hofhanzl

Jak se v tradici evropských pohádek a pověstí síly zla děsily symbolu kříže, tak se dnes dědicové mocenského komunismu obávají materiální nezávislosti církve na jejich státu.


Étos a řád komunistické reformy a privatizace

02.07.2007

Autor: Čestmír Hofhanzl

Ad Tomáš Ježek: „Kam se poděl reformní étos, Lidové noviny, 7. června 2007


Posametová demokracie – dokonalý komunismus nebo virtuální perpetum mobile?

31.05.2007

Autor: Čestmír Hofhanzl

Nejsme jako oni, lidská práva, kontinuita právního systému...


Postkomunistická „reforma“ lesního hospodářství a syndrom „Krále Lávry“

08.05.2007

Autor: Čestmír Hofhanzl

To, co bylo po roce 1990 nazváno reformou lesnictví, byla hanebnost profesní, morální, ekonomická a především politická.

Kategorie: Zemědělství

Tržní podnikání a nezávislá, svobodná publicistika v českém postkomunistickém lese

08.01.2007

Autor: Čestmír Hofhanzl

„Čtyřicet tisíc lesníků proti své vůli ničilo a rabovalo les, protože je k tomu komunisti nutili. Dnes, ve svobodném státě, budou lesníci s láskou a péčí les pěstovat a chránit.“ (Jan Mičánek, únor 1991)

Kategorie: Média, Zemědělství

Bída našeho času

23.08.2006

Autor: Čestmír Hofhanzl

“Žádné listiny práv, kontrolní komise, výběrová řízení nic nezajistí a neopraví, není-li individuální morálky.“


Jak "hospodařily" České lesy?

04.06.2004

Autor: Čestmír Hofhanzl

Postkomunistická, či postmoderní realita České demokratury.

Kategorie: Zemědělství

Konkurenci se ubráníme

13.05.2004

Autor: Jaromír Morávek

Glosa k současnému vývoji "tvorby cen" v zemědělství.

Kategorie: Zemědělství

Chudý venkov, chudý stát

10.03.2004

Autor: Jaromír Morávek

"Již i čínští komunisté přišli na to, že venkovský člověk se dokáže na venkově a na vlastní půdě uživit a tvořit pak zodpovědně krajinu..."

Kategorie: Zemědělství

Zemědělství je jen jedna z forem péče o půdu.

15.12.2003

Autor: Jaromír Morávek

Co hodlá prosadit ministr zemědělství Palas.

Kategorie: Zemědělství

Lesní pych

17.11.2003

Autor: RNDr. Čestmír Hofhanzl

Podrobný popis vykradení lesů s aktuálním dovětkem.

Kategorie: Zemědělství

Hašteření o cizí peníze

22.10.2003

Autor: Jaromír Morávek

Komu zemědělské dotace z EU?

 

Kategorie: Zemědělství

Bude zpochybněno samo vlastnictví?

30.09.2003

Autor: Jaromír Morávek

O dotace z EU jde až v první řadě...

Kategorie: Zemědělství

Prohlášení Svazu vlastníků půdy a soukromých rolníků ČR

30.09.2003

Autor: Jaromír Morávek

k připravované novele zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozměněném a schváleném výborem PS pro regionální rozvoj, státní správu a životní prostředí.

Kategorie: Zemědělství

Odpověď Vladimíru Justovi

29.06.2003

Autor: Čestmír Hofhanzl

Dr. Hofhanzl reaguje na dopis V. Justa. Původní text: "Populační strategie kůrovce a kalamita devadesátých let v Šumavském parku".

Kategorie: Zemědělství

Dopis V. Justa dr. Hofhanzlovi.

10.06.2003

Autor: Vladimír Just

V. Just reaguje na článek dr. Hofhanzla "Populační strategie kůrovce a kalamita devadesátých let v Šumavském parku".

Kategorie: Zemědělství

Populační strategie kůrovce a kalamita devadesátých let v Šumavském parku.

28.05.2003

Autor: Čestmír Hofhanzl

Národní park překážka na cestě k dalšímu rozkrádání...

Kategorie: Zemědělství

Dopis ministrovi životního prostředí

28.05.2003

Autor: Konzervativní strana

...ve věci rozhodování o povolení komerčního pěstování geneticky modifikované kukuřice firmy Monsanto. Příslušný zákon např. zde.

Kategorie: Zemědělství

Palas - povodně jsou překážkou restitucím

31.10.2002

Autor: Jaromír Morávek

Okrádání zemědělských restituentů je skutečně dobře organizováno - zvláště viz příloha za textem.

Kategorie: Zemědělství

Pozemky bez hranic, jsou jako bydlení bez adresy

20.10.2002

Autor: Jaromír Morávek

Zvůle bez hranic.

Kategorie: Zemědělství

Odpověď ing. Podrackému

15.10.2002

Autor: Jaromír Morávek

Diskuse nad textem "Vlastníci půdy a rolníci: Venkov unii neodmítne" pokračuje...

Kategorie: Zemědělství

Ke článku Ing. Morávka "Vlastníci půdy a rolníci: Venkov unii neodmítne"

15.10.2002

Autor: Vlastimil Podracký

Reakce ing. V. Podrackého, člena Ústřední rady KAN.

Kategorie: Zemědělství

Vlastníci půdy a rolníci: Venkov unii neodmítne

11.10.2002

Autor: Jaromír Morávek

Na vstup ČR do EU doplatí postsocialistická družstva. A to je dobře.

Kategorie: Zemědělství

Otázky kladené Hnutím Duha

11.10.2002

Autor: Jaromír Morávek

...a odpovědi ing. Jaromíra Morávka

Kategorie: Zemědělství

O finančních těžkostech

30.09.2002

Autor: Jaromír Morávek

Není družstvo jako družstvo...

Kategorie: Zemědělství

Socialisté a zemědělství za poslední vlády

30.09.2002

Autor: Jaromír Morávek

Analýza čtyřletého působení socialistické vlády v zemědělství.

Kategorie: Zemědělství

Zobrazuji novinky 31 až 60 celkem z 93

< Předchozí

1

2

3

4

Následující >